• 2021 gegužės 23

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas Sekminių šv. Mišiose

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, šiandienos pirmajame skaitinyje mes išgirdome apie pirmąją Sekminių dieną, kaip Šventoji Dvasia nusileido ant apaštalų, kaip jie patyrė ugnies liežuvius, didelį vėją ir per tą Šventąją Dvasią buvo perkeisti. Jie ne tik prarado baimes, pasidarė drąsūs liudytojai, bet ir buvo pripildyti džiaugsmo ir ryžosi eiti į pasaulį skelbti Kristaus Gerąją […] Plačiau

 • 2021 balandžio 11

  Arkivysk. G. Grušo homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, šiandienos Evangelijoje mes randame apaštalus susirinkusius ir užsirakinusius kambaryje dėl žydų baimės. Jie buvo pilni baimės, nerimo, rūpesčių, nežinios. Jėzų ką tik nužudė ant kryžiaus, ir mokiniai turėjo numanyti, kas gali jų laukti netrukus. Mes esame šiandien panašūs į tuos mokinius. Esame pilni baimės ir nerimo, esame užsirakinę savo kambariuose […] Plačiau

 • 2021 balandžio 3

  Arkivysk. Gintaro Grušo Velyknakčio pamokslas

  Brangūs broliai ir sesės Kristuje, pagal seną Bažnyčios tradiciją Velyknaktį katechumenams, kurie jau kurį laiką ruošiasi tapti Bažnyčios nariais, yra teikiami įkrikščioninimo sakramentai: Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija. Šios nakties liturgija mums atskleidžia mūsų tikėjimo esmę, ši naktis yra svarbiausia Bažnyčios gyvenime. Prisikėlimas yra viso mūsų tikėjimo šerdis, o su juo Kristaus kryžiaus auka įgyja galią […] Plačiau

 • 2021 kovo 21

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas pradedant metus „Šeima – Amoris Laetitia“

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandien visų vyskupijų katedrose iškilmingai pradedam švęsti Šeimos metus, pavadintus „Šeima – Amoris Laetitia“, arba „Šeima – meilės džiaugsmas“, nes šv. Juozapo iškilmėje kaip tik minime penkerius metus nuo tos dienos, kai popiežius Pranciškus išleido savo ganytojišką laišką Amoris Laetitia. Taip pat praėjo treji metai nuo to, kai išleido Gaudete […] Plačiau

 • 2021 kovo 11

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas švenčiant Kovo 11-ąją

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos pirmajame skaitinyje girdime, kaip Viešpats norėjo, kad žmonės klausytų Jo žodžio. Dievas kalba, o žmogus neklauso. Besikartojanti istorija nuo pat pasaulio pradžios: Liuciferis, kuris atsisako tarnauti, Adomo ir Ievos neklusnumas, kuris užtraukė pirmąją nuodėmę, ir to pasekmė – jų vaikų – Kaino ir Abelio neklausymas. Brolis broliui pavydi, brolis […] Plačiau

 • 2021 kovo 6

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas šv. Mišiose už pandemijos aukas

  Kaip dažnai įvyksta, ir šiandien Dievo Apvaizda parūpina atitinkamų liturgijos skaitinių. Skaitiniai, kuriuos šiandien girdėjom, yra apie Dievo gailestingumą. Pirmajame skaitinyje Dievo tauta, ištikta nelaimės, šaukiasi Dievo gailestingumo. Žmonės žinojo, kad juos lydėjo Dievas. Bet kai sunkumai apėmė visą tautą, atrodė, jog Dievo nebebuvo šalia. Nepraradę vilties jie šaukėsi Dievo: „Viešpatie, savo lazda ganyk savo […] Plačiau

 • 2021 vasario 16

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Valstybės atkūrimo dieną

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos Mišių atliepiamojoje psalmėje giedojome: „Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę“ (Ps 28). Tai yra ta viltinga mintis, kuria mes gyvename, su kuria švenčiame šią dieną. Dievas iki šiol laimino ir toliau yra pasirengęs laiminti ne tik mūsų asmeninį, bet ir tautos kelią. Kad galėtume suprasti tą pažadą, mums […] Plačiau

 • 2021 sausio 13

  Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Laisvės gynėjų dieną

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, šiandienos pirmajame skaitinyje girdėjome, kad Jėzus įsikūnijo, kad išvaduotų tuos, kurie, „bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją“ (Žyd 2, 15). Jėzaus Kristaus pergalės kelias ėjo per kančią ir kryžių, ir mirtį. Mūsų Tėvynės laisvė irgi pasiekta per daugelio žmonių kančią ir mirtį. Kartais ta mirtis buvo savajam savanaudiškumui, […] Plačiau

 • Nuotr. Domantas Umbrasas / LRT 2020 gruodžio 28

  Arkivysk. G. Grušo pamokslas piemenėlių šv. Mišiose

  Sveikinu jus visus, sulaukus šventų Kalėdų. Šios neįprastos Kalėdos reikalauja, kad mes jungtumės ir maldoje, ir širdžių vienybėje kitaip. Sveikinu visus, kurie jungiasi maldoje stebėdami LRT transliaciją ir tuos, kurie jungiasi klausydami Marijos radijo. Lai mūsų maldos suvienija mus ir leidžia patirti užgimusio Kristaus ramybę. Šią naktį žvelgiant į prakartėlę apima nuostaba, kaip Dievas išreiškia […] Plačiau

 • 2020 lapkričio 4

  Arkivysk. G. Grušo homilija Antakalnio kapinėse

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje, susirinkome melstis už mūsų mirusiuosius. „Jie pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą“, – girdėjome pirmajame skaitinyje iš Makabėjų knygos. Šios dienos – Vėlinių diena ir Vėlinių oktava – skirtos prisiminti tuos, kurie jau yra iškeliavę. Ir ne tik prisiminti, bet ir už juos melstis. Kaip tik šį […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt