• 2021 kovo 18

  Kard. A. J. Bačkio pamokslas švenčiant 60 metų kunigystės

  Gerbiamasis Šventojo Tėvo atstove Apaštalini Nuncijau, broliai vyskupai ir visi čia susirinkę kunigai, klierikai, kartu sveikinu ir Marijos radijo klausytojus, kurie dalyvauja šiose Mišiose, 60 metų kunigystės proga pradėsiu psalmės žodžiais: „Kuo galiu atsilyginti Viešpačiui už visa, ką jis dosniai yra man davęs? Kelsiu išganymo taurę ir šauksiuosi Viešpaties vardo“ (Ps 116, 12–13). Šiandien tai […] Plačiau

 • 2016 liepos 18

  Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaiduose, 2016-07-17

  Brangūs Marijampoliečiai, mieli Piligrimai, Su džiugiu tikėjimu minime arkivyskupo  Jurgio Matulaičio paskelbimu palaimintuoju šventę. Graži Marijampolės bazilika, priglaudusi Palaimintojo mūsų tautiečio palaikus, kviečia ir ragina mus visus melsti jo užtarimo įvairiuose rūpesčiuose ir varguose, kad patyrę dangaus dovanas, galėtume prašyti Šventojo Sosto paskelbti  jį šventuoju. Esu įsitikinęs, kad arkivyskupas Jurgis pasak popiežiaus Pijaus XI,– buvo […] Plačiau

 • Nuotraukos autorius E. Lasys 2016 gegužės 13

  Nacionalinis gailestingumo kongresas

  Gegužės 6–8 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinis gailestingumo kongresas, didžiausias Gailestingumo jubiliejaus renginys Lietuvoje. Popiežius Pranciškus į šį kongresą atsiuntė savo legatą Vatikano valstybės sekretorių kardinolą Pietro Parolin. Kongreso dienos: Prasideda Nacionalinis gailestingumo kongresas Antroji Kongreso diena: asmeninio sutikimo su Dievo Gailestingumu laikas Šviesiausia naktis Gailestingumo kongrese Dievo Gailestingumo žygiu per Vilnių baigėsi Nacionalinis gailestingumo kongresas […] Plačiau

 • 2016 gegužės 7

  Kard. A. J. Bačkio homilija Gailestingumo kongreso šeštadienio Mišiose

  Brangūs Broliai ir seserys Kristuje, Gailestingumo metų padrąsinti, su gyvu tikėjimu ir pasitikėjimu aukojame šventąsias Mišias dalyvaudami Kristaus aukoje. Kristaus, kuris savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu atskleidė Tėvo gailestingumą, sutaikė žmoniją su Dievu. Dievo gailestingumas tapo neatskiriama Bažnyčios dalis. Kiekvienas joje galime atrasti susitaikymo su Dievu malonę, kurią, Šventosios Dvasios galia, suteikia kunigai, Kristaus vardu […] Plačiau

 • 2015 gegužės 28

  Kardinolo A. J. Bačkio pamokslas šv. Mišiose už a. a. kun. V. Aliulį MIC

  Brangūs Broliai ir Seserys, Susirinkome prie Viešpaties altoriaus švęsti Eucharistiją. Evangelijoje girdėjome Jėzaus žodžius: Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę (Jn 6, 51). Turbūt retas susimąsto apie šią didžiąją paslaptį: Jėzus Eucharistijoje užtikrina mums amžinąjį gyvenimą. Jėzus […] Plačiau

 • 2013 balandžio 21

  Pamokslas, baigiant eiti ordinaro pareigas, Vilniaus arkikatedroje

  Mano mylimi broliai ir seserys Kristuje, su visa Bažnyčia švenčiame Gerojo Ganytojo sekmadienį. Šiandien miesto žmonėms sunku suvokti „ganytojo“ reikšmę. Kas jis yra? Ką ir kodėl jis gano? Dievo Žodis mums perduoda svarbią žinią: Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę (Jn 10, 11).Gerasis Ganytojas – Kristus. Jo meilė ir rūpestis visais Jam […] Plačiau

 • 2013 balandžio 7

  Dievo Gailestingumo sekmadieniui Dievo Gailestingumo šventovėje

  Mieli Broliai ir Seserys, šioje brangioje Vilniaus Šventovėje, kaip ir viso pasaulio bažnyčiose, su džiaugsmu švenčiame Dievo gailestingumą. Tai ypatingas įvykis, nes Jėzus žada: šiandien yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. Už mus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs Kristus trokšta mus apdalyti savo atpirkimo […] Plačiau

 • 2013 kovo 30

  2013 m. Velyknaktį

  Brangieji! Nakties budėjimas baigiasi džiugia Žinia: Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis yra tarp mūsų! Džiaugsmas teišsilieja sveikinimu ir linkėjimu, kad ši nuostabi Žinia sudygtų kuo labiau išpurentoje mūsų širdies ir proto dirvoje subrandindama gyvą tikėjimą, viltį ir meilę. Velykos kviečia mus susitikti gyvą, prisikėlusį Kristų. Tačiau mirties logika verčia abejoti. Mirtis sunaikina gyvenimą. Instinktyviai bijome […] Plačiau

 • 2013 vasario 16

  2013 m. Vasario 16-ąją švenčiant Vilniaus arkikatedroje

  Brangūs broliai ir seserys, šios dienos Evangelijoje matome Jėzų artimiausiu bendradarbiu pašaukus žmogų, kuris nepasižymi dorybingu gyvenimu. Tolimesni Viešpaties žingsniai sukelia dar didesnį pasipiktinimą, kuriuo to meto diduomenė užsipuola Jėzaus mokinius: Kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais? (Lk 5, 30). Atsakydamas į šį priekaištą, Jėzus nurodo išganymo misijos paskirtį bei palieka mums […] Plačiau

 • 2012 lapkričio 18

  2012 m. Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

  Brangūs Broliai ir Seserys, Sveikinu visus atvykusius pagerbti Gailestingosios Dievo Motinos Marijos. Džiaugiuosi, kad drauge su Marija pradedame Tikėjimo metus, kuriuos paskelbė Šventasis Tėvas Benediktas XVI tasis savo apaštališkuoju laišku Tikėjimo vartai. Esame susirinkę prie Aušros Vartų, nuo kurių Gailestingoji Dievo Motina yra pasirengusi drauge su mumis leistis į tikėjimo kelionę. Niekas geriau už Mariją […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt