Biskup pomocniczy Trijonis

Biskup pomocniczy Darius TRIJONIS

Vyskupas Darius Trijonis.
Nuotr aut. Laima Penek

Darius Trijonis urodził się 21 kwietnia 1973 r. w Telszach w rodzinie praktykujących katolików. W 1980 r. zaczął uczęszczać do Szkoły Średniej nr 4 w Telszach, a w 1990 r., gdy w tym mieście otworzyła podwoje pierwsza na Litwie szkoła katolicka, uczył się w jej maturalnej klasie. W 1991 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Telszach, które ukończył w 1996 r. Zarówno w szkole katolickiej, jak i w seminarium szczególny wpływ na duchową formację młodego człowieka miał emerytowany biskup poniewieski Jonas Kauneckas, który w owym czasie był ojcem duchownym w seminarium oraz kapelanem w szkole.

25 maja 1996 r. Darius Trijonis przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa telszańskiego Antanasa Vaičiusa i został wysłany na praktykę pastoralną do Połągi. Diakon pomagał proboszczowi w posłudze duszpasterskiej, zaangażował się do pracy z członkami ruchu „Ateitininkai“, wykładał religię we wszystkich trzech szkołach w Połądze.

18 maja 1997 r. Darius Trijonis został wyświęcony na księdza i wysłany na studia teologiczne do Rzymu. W 1999 r. po ukończeniu studiów na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie uzyskał stopień licencjata w dziedzinie teologii pastoralnej.

Po powrocie na Litwę ksiądz Darius Trijonis został prefektem w Seminarium Duchownym w Telszach, przez trzy lata pełnił funkcję wychowawcy kleryków oraz wykładowcy. W seminarium wykładał ogólną teologię pastoralną, teologię pastoralną rodziny i małżeństwa, teologię ekumeniczną, filozofię poznania i metafizykę.

W 2002 r. wyjechał do Rzymu w celu kontynuowania studiów teologicznych. Rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Alfonsjańskiej – Wyższym Instytucie Teologii Moralnej. Jednocześnie udzielał się w działalności duszpasterskiej w parafii pw. Najświętszego Oblicza w Rzymie. W 2006 r. obronił rozprawę doktorską w dziedzinie teologii moralnej pt. „Solidarność z imigrantami. Aspekt etyczno-pastoralny. Analiza sytuacji na Litwie w świetle nauki Kościoła Katolickiego“.

Na początku 2006 r. po powrocie do Litwy ksiądz pełnił obowiązki wicerektora w Seminarium Duchownym Biskupa Vincentasa Borisevičiusa w Telszach i wykładał teologię moralną fundamentalną i szczegółową. W 2007 r. został wyznaczony na rezydenta w parafii pw. św. Michała Archanioła w Gorgżdach. Wykładał również na Uniwersytecie Kłajpedzkim. W latach 2008–2012 pełnił posługę proboszcza parafii Najświętszej Rodziny w Plikach w rejonie kłajpedzkim, troszczył się o wzmocnienie wspólnoty wiernych oraz budowę kościoła w Slengiai.

W latach 2012–2015 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego w sekretariacie Konferencji Episkopatu Litwy, był członkiem zarządu wydawnictwa „Katalikų pasaulio leidiniai“. Pomagał w pracy duszpasterskiej w archikatedrze wileńskiej. W latach 2013–2014 wykładał w Seminarium Duchownym św. Józefa w Wilnie teologię moralną fundamentalną.

W 2015 r. wrócił do archidiecezji w Telszach i został mianowany administratorem parafii (katedry) pw. św. Antoniego z Padwy. W 2017 r. został mianowany ekonomem Kurii Archidiecezjalnej w Telszach oraz Seminarium Duchownego w Telszach.

Od 2000 do 2010 roku organizował pielgrzymki do miejsc świętych w Europie. Ksiądz Darius Trijonis miał okazję zajmować się posługą kapłańską zarówno w Niemczech, jak i we Włoszech. Jest obeznany z litewskim duszpasterstwem na emigracji, odwiedzał wspólnoty wiernych w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Niemczech i w Finlandii.

29 września 2017 r. Ojciec Święty Franciszek nominował doktora nauk teologicznych księdza Dariusa Trijonisa na biskupa pomocniczego Archidiecezji Wileńskiej i powierzył mu biskupią stolicę tytularną Fissiany.

16 grudnia 2017 r. Darius Trijonis został konsekrowany na biskupa w wileńskiej bazylice archikatedralnej.

Biskup Darius Trijonis posługuje się językiem włoskim, niemieckim i rosyjskim, zna język angielski na poziomie podstawowym.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt