• 2021 kovo 19

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-19

  Mielieji, Šiandien, švenčiant šv. Juozapą, sukanka penkeri metai nuo Apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia, kalbančio apie meilę šeimoje, paskelbimo. Šia proga kovo 19-ąją popiežius Pranciškus pradeda šeimai skirtus metus „Šeima – Amoris laetitia”. 19.00 val. Lietuvoje vyks virtualus Šeimos metų atidarymo renginys „Meilė gyvuoja greta netobulumo“. Šeimos metų atidarymo proga sekmadienį, kovo 21 d., 12.30 val. Vilniaus […] Plačiau

 • 2021 kovo 15

  Kovo 19 dieną prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai

  2021 metų kovo 19 dieną popiežius Pranciškus pradės šeimai skirtus metus. Tą dieną sukanka penkeri metai nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia („Meilės džiaugsmas“), kalbančio apie meilę šeimoje, paskelbimo. Šeima – Amoris Laetitia metai tęsis iki 2022 m. birželio 26 dieną Romoje vyksiančio X Pasauliniu šeimų susitikimo su Šventuoju Tėvu. Kovo 19 dieną 16 val. (Lietuvos […] Plačiau

 • 2021 kovo 13

  Informacija apie kun. Aloyzo Volskio nušalinimą nuo aktyvios kunigiškos tarnystės

  Šiomis dienomis Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą pasiekė žinia, kad JAV pateiktas kaltinimas prieš Detroito arkivyskupiją, arkivyskupą, vieną parapiją ir mokyklą, kuriame teigiama, kad daugiau nei prieš dešimtį metų Mičigano valstijos Lapyro mieste Vysk. Kelley katalikiškoje mokykloje kunigas Aloyzas Volskis lytiškai išnaudojo nepilnametį. Telšių vyskupijos kunigas Aloyzas Volskis pastaruosius keletą metų talkino Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje, pastaruoju […] Plačiau

 • 2021 kovo 12

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-12

  Mielieji, Kovo 12–13 dienomis kviečiame į „24 valandas Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija. Šią tradiciją 2014 metais įvedė popiežius Pranciškus, kviesdamas kad tokios pamaldos prieš IV gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Kovo 13 dieną prieš aštuonerius metus popiežiumi buvo išrinktas Pranciškus. […] Plačiau

 • Švč. Sakramentas. Nuotr. aut. Evaldas Lasys 2021 kovo 12

  „24 valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

  „24 valandos Viešpačiui“ – atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija. Šią tradiciją 2014 metais įvedė popiežius Pranciškus, kviesdamas kad tokios pamaldos prieš IV gavėnios sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Kovo 12–13 dienomis kviečiame į „24 valandos Viešpačiui“ Vilniaus arkikatedroje bazilikoje: Plačiau

 • 2021 kovo 11

  Pasiūlymai Gavėniai

  „Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas“ – savo žinioje gavėniai rašo popiežius Pranciškus. Lietuvos vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Vyskupų laiškas gavėniai ir apie palaipsnį grįžimą prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia gavėnią išgyventi su meile ir jungtis į akciją „Pasninko […] Plačiau

 • 2021 kovo 9

  Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

  Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiamas. Krikščioniškosios bendruomenės kviečia visus atpažinti Kūrėjo paveikslą kiekviename žmoguje, gerbti prigimtines žmogaus teises bei daryti visa, kas įmanoma, kad žmogaus orumas nebūtų […] Plačiau

 • 2021 kovo 8

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-05

  Mielieji, Visą gavėnią Europos vyskupai kviečia melstis už Covid-19 pandemijos aukas. Arkivyskupas Gintaras Grušas šv. Mišias už pandemijos aukas aukos kovo 6 d. 11 val. Vilniuje, Dievo Gailestingumo šventovėje. Šv. Mišios bus transliuojamos jutubo kanale „Dievo Gailestingumo šventovė“. Pirmąjį kovo sekmadienį (šiemet kovo 7 dieną) meldžiamės už lietuvius visame pasaulyje. Laiškas Maldos už lietuvius visame […] Plačiau

 • 2021 kovo 5

  Dievo Gailestingumo šventovėje – šv. Mišios už Covid-19 aukas

  Visą gavėnią Europos vyskupai kviečia melstis už Covid-19 pandemijos aukas. Maldos tinklas suvienys visas Europos šalis: paskirtomis dienomis šv. Mišias už mirusius dėl Covid-19 aukos vis kitos šalies vyskupas, – praneša Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE). Lietuvoje šv. Mišios už pandemijos aukas vyks kovo 6 d. 11 val. Dievo Gailestingumo šventovėje, Vilniuje. Šv. Mišios, kurias […] Plačiau

 • 2021 kovo 5

  Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai

  Brangūs lietuviai visame pasaulyje, jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį. Šiemet, kovo 7 d., junkimės į bendrą maldą, prašydami Dievo palaimos ir sustiprinimo lietuviams visame pasaulyje, ugdant lietuvių tautinę bei religinę tapatybę, dėkojant Dievui už lietuviškas parapijas ir misijas, stovyklas, lituanistines mokyklas ir bendruomenes bei organizacijas. Melskimės […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt