• 2021 balandžio 9

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-09

  Mielieji, sveikiname su Kristaus Prisikėlimu! Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas „didysis sekmadienis“. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“. Artimiausią sekmadienį – Dievo Gailestingumo sekmadienis, vainikuosiantis nuo šv. Velykų švenčiamą Dievo Gailestingumo savaitę. Detali Gailestingumo savaitės programa lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis skelbiama čia. Balandžio 11 d. […] Plačiau

 • Gailestingumo savaitė 2021 2021 balandžio 4

  Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje – balandžio 4–11 dienomis

  Balandžio 4–11 dienomis kviečiame švęsti Dievo Gailestingumo savaitę. Daugelis šios savaitės įvykių bus transliuojama internetu, per radiją ar televiziją, tad patirti Dievo Gailestingumo šventę galės ne tik vilniečiai. Savaitę vainikuos Dievo Gailestingumo sekmadienis, – balandžio 11 d. šv. Mišias 12 val. aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Detali Dievo Gailestingumo savaitės programa skelbiama Dievo Gailestingumo šventovės tinklalapyje […] Plačiau

 • 2021 balandžio 2

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-04-02

  Mielieji, Kristus atpirko žmones ir tobulai pagarbino Dievą labiausiai savo velykine paslaptimi, mirtimi sunaikindamas mūsų mirtį ir prisikėlimu grąžindamas mums gyvenimą. Todėl velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis yra visų liturginių metų vainikas. Skelbiame Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų bei jų transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijoje. Didįjį penktadienį LRT televizija 22.00 val. transliuos Kryžiaus kelią iš […] Plačiau

 • 2021 balandžio 1

  Vysk. D. Trijonio pamokslas Paskutinės vakarienės šv. Mišiose

  Šis ketvirtadienis pasaulio kalbose turi įvairių vardų, vienur jis vadinamas Šventuoju Ketvirtadieniu, kitur – Didžiuoju Ketvirtadieniu, dar kitur Įsakymo Ketvirtadieniu, nes šį vakarą Jėzus mums paliko savo Testamentą – Įsakymą mylėti vieniems kitus. Tačiau yra dar viena reikšmė – tai yra Dovanų ketvirtadienis, nes šią dieną Viešpats mus gausiai apdovanoja. O ypač mus, dvasininkus. Šį […] Plačiau

 • 2021 kovo 31

  Velykų stalo valgių palaiminimas

  Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Visi atsako: Amen. Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43) Iš šventosios Evangelijos pagal […] Plačiau

 • 2021 kovo 30

  Velykinio Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis, 2021

  Skelbiame 2021 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų bei jų transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Tvarkaraštis yra nuolat pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose. Bažnyčios nėra uždarytos, kviečiame laikantis visų saugumo reikalavimų ateiti asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Esant sudėtingai epidemiologinei […] Plačiau

 • Užsklanda parodai 2021 kovo 30

  Virtuali paroda kardinolo V. Sladkevičiaus metams

  2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą „kantriai laukti ir augti“. Vincentas Sladkevičius buvo įšventintas į kunigus dar Antrojo pasaulinio karo metais – 1944 m. kovo 25 dieną. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis pradėjęs tarnystės Dievui kelią, jį tęsė visą savo […] Plačiau

 • 2021 kovo 26

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-26

  Mielieji, sekmadienį – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Įžengsime į Didžiąją savaitę. Verbų sekmadienį šv. Mišias iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios 12.30 val. transliuos LRT Plius televizija. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos dalyje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių iki Antrosios šv. Velykų dienos šv. Mišios vyks nedalyvaujant tikintiesiems. Arkivyskupas Gintaras Grušas šią savaitę kreipėsi į tikinčiuosius kviesdamas vis tiek neapleisti […] Plačiau

 • 2021 kovo 24

  Informacija dėl šv. Mišių Vilniaus arkivyskupijos parapijose

  Dalijamės Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo žinia Vilniaus arkivyskupijos tikintiesiems dėl sielovados labiau pandemijos apimtų savivaldybių bažnyčiose. Brangūs Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, dėkoju Jums už buvimą aktyviais Bažnyčios nariais. Girdžiu ir suprantu jūsų skausmą dėl esamų ribojimų, ir kviečiu tą patiriamą skausmą aukoti Dievui už save, už visą pasaulį, o ypač už tuos, kurie serga ar gydo […] Plačiau

 • 2021 kovo 22

  Laiškas „Šeimos – Amoris Laetitia“ metų pradžiai

  „MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“ (AL 1) Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt