• 2021 balandžio 1

  Vysk. D. Trijonio pamokslas Paskutinės vakarienės šv. Mišiose

  Šis ketvirtadienis pasaulio kalbose turi įvairių vardų, vienur jis vadinamas Šventuoju Ketvirtadieniu, kitur – Didžiuoju Ketvirtadieniu, dar kitur Įsakymo Ketvirtadieniu, nes šį vakarą Jėzus mums paliko savo Testamentą – Įsakymą mylėti vieniems kitus. Tačiau yra dar viena reikšmė – tai yra Dovanų ketvirtadienis, nes šią dieną Viešpats mus gausiai apdovanoja. O ypač mus, dvasininkus. Šį […] Plačiau

 • 2021 kovo 31

  Velykų stalo valgių palaiminimas

  Tekstas, patogesnis skaityti iš mobiliųjų įrenginių čia Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo. Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Visi atsako: Amen. Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja! Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja! Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43) Iš šventosios Evangelijos pagal […] Plačiau

 • 2021 kovo 30

  Velykinio Tridienio ir šv. Velykų pamaldų tvarkaraštis, 2021

  Skelbiame 2021 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų pamaldų bei jų transliacijų tvarkaraštį Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Tvarkaraštis yra nuolat pildomas. Jei sąraše nerandate bažnyčios, kviečiame informacijos ieškoti parapijų internetiniuose puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose ir bažnyčių skelbimų lentose. Bažnyčios nėra uždarytos, kviečiame laikantis visų saugumo reikalavimų ateiti asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Esant sudėtingai epidemiologinei […] Plačiau

 • Užsklanda parodai 2021 kovo 30

  Virtuali paroda kardinolo V. Sladkevičiaus metams

  2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą „kantriai laukti ir augti“. Vincentas Sladkevičius buvo įšventintas į kunigus dar Antrojo pasaulinio karo metais – 1944 m. kovo 25 dieną. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis pradėjęs tarnystės Dievui kelią, jį tęsė visą savo […] Plačiau

 • 2021 kovo 26

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-26

  Mielieji, sekmadienį – Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis. Įžengsime į Didžiąją savaitę. Verbų sekmadienį šv. Mišias iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios 12.30 val. transliuos LRT Plius televizija. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos dalyje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių iki Antrosios šv. Velykų dienos šv. Mišios vyks nedalyvaujant tikintiesiems. Arkivyskupas Gintaras Grušas šią savaitę kreipėsi į tikinčiuosius kviesdamas vis tiek neapleisti […] Plačiau

 • 2021 kovo 24

  Informacija dėl šv. Mišių Vilniaus arkivyskupijos parapijose

  Dalijamės Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo žinia Vilniaus arkivyskupijos tikintiesiems dėl sielovados labiau pandemijos apimtų savivaldybių bažnyčiose. Brangūs Vilniaus arkivyskupijos tikintieji, dėkoju Jums už buvimą aktyviais Bažnyčios nariais. Girdžiu ir suprantu jūsų skausmą dėl esamų ribojimų, ir kviečiu tą patiriamą skausmą aukoti Dievui už save, už visą pasaulį, o ypač už tuos, kurie serga ar gydo […] Plačiau

 • 2021 kovo 22

  Laiškas „Šeimos – Amoris Laetitia“ metų pradžiai

  „MEILĖS DŽIAUGSMAS, IŠGYVENAMAS ŠEIMOJE, YRA IR BAŽNYČIOS DŽIAUGSMAS“ (AL 1) Šeima – Amoris Laetitia metų pradžiai Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana […] Plačiau

 • 2021 kovo 19

  Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-03-19

  Mielieji, Šiandien, švenčiant šv. Juozapą, sukanka penkeri metai nuo Apaštališkojo paraginimo Amoris laetitia, kalbančio apie meilę šeimoje, paskelbimo. Šia proga kovo 19-ąją popiežius Pranciškus pradeda šeimai skirtus metus „Šeima – Amoris laetitia”. 19.00 val. Lietuvoje vyks virtualus Šeimos metų atidarymo renginys „Meilė gyvuoja greta netobulumo“. Šeimos metų atidarymo proga sekmadienį, kovo 21 d., 12.30 val. Vilniaus […] Plačiau

 • 2021 kovo 15

  Kovo 19 dieną prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai

  2021 metų kovo 19 dieną popiežius Pranciškus pradės šeimai skirtus metus. Tą dieną sukanka penkeri metai nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia („Meilės džiaugsmas“), kalbančio apie meilę šeimoje, paskelbimo. Šeima – Amoris Laetitia metai tęsis iki 2022 m. birželio 26 dieną Romoje vyksiančio X Pasauliniu šeimų susitikimo su Šventuoju Tėvu. Kovo 19 dieną 16 val. (Lietuvos […] Plačiau

 • 2021 kovo 13

  Informacija apie kun. Aloyzo Volskio nušalinimą nuo aktyvios kunigiškos tarnystės

  Šiomis dienomis Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą pasiekė žinia, kad JAV pateiktas kaltinimas prieš Detroito arkivyskupiją, arkivyskupą, vieną parapiją ir mokyklą, kuriame teigiama, kad daugiau nei prieš dešimtį metų Mičigano valstijos Lapyro mieste Vysk. Kelley katalikiškoje mokykloje kunigas Aloyzas Volskis lytiškai išnaudojo nepilnametį. Telšių vyskupijos kunigas Aloyzas Volskis pastaruosius keletą metų talkino Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje, pastaruoju […] Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt