200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Tikėjimo liudytojai

Dvidešimt septyni Vilniaus arkivyskupijos dvasininkai, vienuoliai ir pasauliečiai buvo įtraukti į Šventojo Tėvo noru minint 2000 m. krikščionybės Jubiliejų specialios Vatikano komisijos sudarytą daugiau kaip dvylikos tūkstančių viso pasaulio krikščionių, XX a. tikėjimo kankinių, sąrašą. Po pavardės nurodyta kankinystės data.

 1. Kun. Boleslav Bazewicz, 1942
 2. Kun. Kazimieras Burokas, 1941
 3. Kun. Vladas Butvila, 1961
 4. Vytautas Voldemaras Čarneckis, 1942
 5. Kun. Henrykas Glebovičius, 1941
 6. Kun. Vincentas Godlevski, 1943
 7. Kun. Adolfas Gruodis, 1941
 8. Kun. Juozapas Gustas, 1958
 9. Kun. Ambraziejus Jakavonis, 1944
 10. Levas Karsavinas, 1952
 11. Kun. Bronislavas Laurinavičius, 1981
 12. Kleopas Laurinovičius, 1942
 13. Ses. Valerija Liktoraitė, 1951
 14. Kun. Karolis Lubianec, 1942
 15. Kun. Jan Naumoviciz, 1942
 16. Diak. Augustinas Piurko, 1942
 17. Kun. Leonas Puciata, 1943
 18. Arkiv. Mečislovas Reinys, 1953
 19. Kun. Stanislovas Rimkus, 1945
 20. Ignas Skrupskelis, 1942
 21. Konstantinas Šakenis, 1941
 22. Kun. Zigmunt Stankevič, 1941
 23. Kun. Jonas Staškevičius, 1955
 24. Diak. Vaclovas Stulginskis, 1941
 25. Kun. Jonas Tutinas, 1941
 26. Kun. Antanas Udalskis, 1943
 27. Kun. Adomas Zaremba, 1943

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt