200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vysk. Darius Trijonis aplankė Vilniaus pataisos namus

2018 balandžio 20

Balandžio 19 d. Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis lankėsi Vilniaus pataisos namuose, kur kartu su pranciškonais konventualais t. Mareku ir t. Juzefu aukojo šv. Mišias, vienam jaunuoliui suteikė Sutvirtinimo sakramentą, pašventino naują maldos kambarį.

Susitikęs su nuteistaisiais vyskupas kalbėjosi apie priklausomybių problemą, perėjusių skaudžius gyvenimo liūnus teiravosi, kaip padėti atsitiesti sunkumus išgyvenančiam žmogui. Iš nuteistųjų vyskupas išgirdo, jog bet kokiame nuopuolyje svarbu, kad žmogus neliktų vienas su savo savigrauža, kad šalia būtų bičiulis, kolega, artimasis, neleidžiantis užsidaryti kaltės neviltyje.

Pataisos namų gyventojai vyskupui parodė savo gyvenamąsias erdves, biblioteką, virtuvę, ganytojo dėmesį atkreipė ant sienų kabantys nuteistųjų tapyti paveikslai.

„Ir šioje pašaukimų savaitėje paprašiau jų maldos už kunigus, kuriems yra sunku. Viešpats, turbūt, geriausiai išklauso tą maldą, kuri kyla iš sugrudusios širdies“ – sakė vysk. Darius Trijonis.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt