200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje bus gerbiama pal. Teofiliaus Matulionio relikvija

2019 rugsėjo 13
Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijorius

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia kviečia rugsėjo 14 d. (šeštadienį) Vilniaus Kalvarijose švęsti Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę, kurios metu į bažnyčią gerbimui bus įnešta palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija.

8.30 val. drauge su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu bus einamas Kryžiaus kelias, dėkojant Dievui už prieš tris šimtus penkiasdešimt metų įsteigtą Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelią. Kryžiaus kelio pradžia – nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios, esančios šalia „Pušyno kelio“ sanatorijos Baltupiuose.

12.00 val. Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje lietuvių ir lenkų kalbomis bus aukojamos šv. Mišios, kurių metu į šoninę Švč. Jėzaus Širdies garbei skirtą koplyčią bus įneštas relikvijorius su palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvija.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijorių sukūrė skulptorius Rytas Jonas Belevičius pagal iš Rusijos lagerio sugrįžusio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio nuotrauką. Relikvijorius figuratyvinis, portretiškas, bylojantis palaimintojo Teofiliaus gyvenimą – palaimintasis vaizduojamas su kalinio drabužiais, relikvijoriuje aplink širdies vietą esančios kiaurymės primena palaimintojo gyvenimo stilių – išdalinti save kitiems, savęs netausoti.

Pamaldumas Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai buvo itin brangus palaimintajam Teofiliui, simboliška, kad nuo šiol pagerbti palaimintojo relikviją tikintieji galės šalia Švč. Jėzaus Širdies altoriaus Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje.

21.00 val. bažnyčioje vyks šviesos ir muzikos misterija – bažnyčios skliautuose ištapyta Šventojo Kryžiaus atradimo ir išaukštinimo istorija bus pristatyta skambant styginių kvarteto atliekamai muzikai, pasitelkiant šviesos efektus ir žodį.

2019 metais švenčiame jubiliejinius Vilniaus Kalvarijų įsteigimo 350-uosius metus. Vilniaus Kalvarijos buvo iškilmingai pašventintos 1669 m. birželio 9 d. per Sekmines. Visoms bažnyčioms skambinant varpais, Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega prie Paskutinės vakarienės stoties tarė žodį susirinkusiems maldininkams ir pats vedė juos Kryžiaus keliu, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę, sustiprinančią simbolinį Kalvarijų ryšį su Šventąja Žeme. XVII a. įrengiant Vilniaus Kalvarijas, buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti Jeruzalės topografiją, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir atstumus.

Nuo seno gyvavo tradicija Vilniaus Kalvarijose atlaidus pradėti švęsti gegužės 3 d., minint Šventojo Kryžiaus Atradimo dieną, ir baigti rugsėjo 14 d., minint Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Pagrindinė atlaidų iškilmė Vilniaus Kalvarijose švenčiama per Sekmines.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt