200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkivyskupijos dvasininkai lankėsi Kaišiadoryse

2017 gegužės 16

Ruošiantis garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, gegužės 15 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, arkivyskupijos dekanai ir kunigų taryba piligriminiu-pažintiniu tikslu lankėsi Kaišiadoryse.

Vilniaus arkivyskupijos delegaciją pasitikęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pakvietė dvasininkus skleisti žinią apie garbingąjį Teofilių Matulionį ir kartu su parapijų tikinčiaisiais gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse birželio 25 dieną Vilniuje. Vyskupas Jonas Ivanauskas pabrėžė, kad svarbu, jog apie šį įvykį ir apie arkivyskupą Teofilių žinotų kiekvienas Lietuvoje gyvenantis žmogus.

Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius svečiams pristatė Teofiliaus Matulionio biografiją, gausiai iliustruodamas nuotraukomis ir archyvine medžiaga.

Kaišiadorių katedroje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas aukojo šv. Mišias, jas koncelebravo vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kartu vykę Vilniaus arkivyskupijos kunigai.

Arkivyskupas Gintaras Grušas, remdamasis dienos skaitiniu iš Šventojo Rašto, kuriame pasakojama, kad žmonės apaštalus palaikė dievais, per pamokslą pabrėžė, kad labai svarbu nesupainioti autoritetų. Tiek kunigas tarnaudamas, tiek ir visi tikintieji, pasak arkivyskupo, turi prisiminti, jog veikia Dievas, o kunigas yra tik Jo malonių dalintojas. Taip pat svarbu mokyti tikinčiuosius atpažinti Dievo veikimą per Bažnyčios vadovus.

Po šv. Mišių piligrimai aplankė Kaišiadorių katedros Gailestingumo koplyčią, kurioje šiuo metu stovi raudonu audeklu apdengtas arkivyskupo Teofiliaus karstas su palaikais.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt