200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkivyskupijoje Šv. Komuniją galės dalinti ir 33 pasauliečiai

2017 balandžio 10

 

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas 6-ias moteris ir 27-is vyrus pasauliečius trejiems metams paskyrė ekstraordinariniais Šv. Komunijos dalytojais. Visi 33 naujai paskirti asmenys Vilniaus arkivyskupijoje išklausė Ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalytojų parengimo kursą.

Dalinant Šv. Komuniją, pasauliečiai dvasininkams pagelbės Vilniaus Šv. Vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedroje Bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero, Šv. Arkangelo Rapolo, Šv. Mikalojaus bažnyčiose, Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno Švč. Išganytojo bažnyčiose, taip pat Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus, Grigiškių Šventosios Dvasios, Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčiose bei Vilniaus respublikinėje universitetinėje ligoninėje.

Pagal Kanonų teisę, vyskupas  gali paskirti pasaulietį ekstraordinariniu Šv. Komunijos dalytoju konkrečiu atveju ar konkrečiam laikotarpiui. Ekstraordinarinis Šv. Komunijos dalytojas Komuniją gali dalyti tik esant būtinybei: kai nėra kunigo ar diakono, kai kunigui kliudo liga, senyvas amžius ar kokia nors kita rimta priežastis arba kai Komunijos einančių tikinčiųjų tiek daug, kad Mišių šventimas per ilgai užtruktų, jei Komuniją dalintų tik dvasininkai.

Ekstraordinarinis Šv. Komunijos dalytojas tarnystę gali atlikti tik toje parapijoje, kuriai jis buvo deleguotas. Bažnyčios klebonui leidus, Šv. Komuniją jis taip pat gali nešti ligoniams parapijos ribose.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt