200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

2018 Styczeń 12
S. Maslauskaitė-Mažylienė. Siena. 2017

Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców

W tę niedzielę już po raz 104. obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W orędziu z okazji tego dnia Papież Franciszek nawołuje nas, abyśmy nie zapominali, że „każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi, jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki” (por. Mt 25,35.43). Odpowiadając na wyzwania stawiane przez współczesną migrację, Ojciec Święty w swoim orędziu głosi cztery zasady, których wszyscy powinniśmy przestrzegać. Te cztery zasady są zgodne z nauką Kościoła: przyjmować, chronić, promować i integrować tych, którzy najbardziej potrzebują wyciągniętej pomocnej dłoni i współczującego serca.

Dola uchodźcy czy migranta nie jest obca dla mieszkańców Litwy. Przed 70 laty, gdy jeszcze szalała zawierucha wojenna, setki tysięcy synów i córek naszej ziemi musiało opuścić swoich bliskich oraz dom rodzinny i uciekać tam, gdzie również brakowało dachu nad głową oraz żywności. Gdyby nie gotowość przyjmujących do dzielenia się ostatnim kęsem chleba i każdym niezbombardowanym skrawkiem dachu, wiekszość naszych krewnych nigdy by nie dotarła do wymarzonych brzegów Ameryki czy Australii.

Z drugiej strony, obchodząc ten dzień, wspominamy również nasze siostry i naszych braci, którzy już w tym wieku wyemigrowali do Anglii, Irlandii czy Norwegii i często nie mają ani przyzwoitego dachu nad głową, ani zagwarantowanego poszanowania swej godności. Nie możemy zostać obojętni wobec nich.

Zjednoczmy się w modlitwie, aby zarówno uchodźcy wojenni, jak i nasi rodacy w tych krajach, do których wyruszyli gnani niedostatkiem, byli i przyjmowani, i chronieni, i promowani. Módlmy się ponadto, aby wszyscy ci, którzy zdecyduja się na powrót do swoich ojczystych krajów, zastaliby w nich pokój i bezpieczeństwo dla siebie i swoich rodzin oraz nas – czekających z otwartym sercem i chęcią pomocy.

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2018 R. 

MODLITWA POWSZECHNA

Ks. Bracia i siostry, módlmy się dziś szczególnie za te osoby, które znalazły się w obliczu różnych klęsk i niebezpieczeństw.

Błagajmy, powtarzając:

CIEBIE PROSIMY, WYSŁUCHAJ NAS, PANIE!

Lek.: Módlmy się za Kościół, wspólnotę bez granic, aby żaden człowiek nie czuł się w niej niepożądany.

Lek.: Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, księży i diakonów, aby z radością naśladując Chrystusa, zachęcali wszystkich do życia w miłości bliźniego i w trosce o każdego człowieka.

Lek.: Módlmy się za migrantów i uchodźców, aby drzwi naszych serc były dla nich gościnnie otwarte.

Lek.: Módlmy się za Litwę, aby była szczerą i dobrą matką dla swoich i cudzych dzieci.

Lek.: Módlmy się za ludy i narody, narażone na wojny i prześladowania, aby nienawiść i przemoc zastąpiły wolność, sprawiedliwość i cnota.

Lek.: Módlmy się za uchodźców, którzy zginęli, aby zostali przyjęci do domu, w którym jest dużo miejsca do zamieszkania.

Ks.: Panie, który pozwoliłeś swojemu Synowi doświadczyć losu uchodźcy, wysłuchaj modlitw swego ludu i uczyń go wdzięcznym krzewicielem Twojego Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt