200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Sekmadienį minima Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena

2018 sausio 12
S. Maslauskaitė-Mažylienė. Siena. 2017

Sausio 14 d. minima Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Užsieniečių integracijos programa kviečia šią dieną nuo 14 val. užsukti į „Kultūrų namus“ (Kalvarijų g. 39, Vilnius). Čia vyks šventė – puiki proga susipažinti ir pabendrauti su Lietuvoje gyvenančiais pabėgėliais bei patirti, kaip jie mato Lietuvą ir lietuvius. Daugiau informacijos apie šventę galite rasti: facebook.com/uzsienieciu.integracijos.programa/

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas išplatino šiai dienai skirtus visuotinės maldos maldavimus:

VISUOTINĖ MALDA

Kun. Broliai seserys, šiandien ypač melskimės už įvairiausio vargo ir pavojų ištiktuosius. Maldaukime, kartodami:

PRAŠOM TAVE, VIEŠPATIE!

Vad.: Meldžiame už Bažnyčią, bendriją be sienų. Tenebus joje nė vieno nereikalingu besijaučiančio žmogaus.

Vad.: Meldžiame už popiežių Pranciškų, vyskupus, kunigus ir diakonus. Džiugiai sekdami Kristumi, teskatina jie visus gyventi artimo meile ir rodyti dėmesį kiekvienam žmogui.

Vad.: Meldžiame už migrantus ir pabėgėlius. Tebūna jiems svetingai atvertos mūsų širdies durys.

Vad.: Meldžiame už Lietuvą. Tegul bus atvira ir gera motina saviems ir svetimiems vaikams.

Vad.: Meldžiame už karą ir persekiojimus patiriančius žmones ir tautas. Te neapykantą ir smurtą pakeičia laisvė, teisingumas ir dora.

Vad.: Meldžiame už žuvusius pabėgėlius. Tegul bus priimti į namus, kuriuose daug buveinių.

Kun.: Viešpatie, leidęs savo Sūnui patirti pabėgėlio dalią, išklausyk savo žmonių maldas ir padaryk juos dėkingais Tavojo Gailestingumo skleidėjais. Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

LVK sekretoriatas primena, kad šį sekmadienį jau 104-tą kartą minime Pasaulinę pabėgėlių ir migrantų dieną. Žinioje, skirtoje šiai dienai, Popiežius Pranciškus kviečia mus neužmiršti, kad „kiekvienas ateivis, pasibeldžiantis į mūsų duris, yra proga susitikti su Jėzumi Kristumi, kuris tapatinasi su kiekvienos epochos priimtais ar atstumtais ateiviais“ (plg. Mt 25, 35. 43). Kaip atsaką į šiuolaikinės migracijos iškeltus iššūkius, šv. Tėvas savo žinioje paskelbia keturis principus, kurių visi turėtume laikytis. Tie keturi principai – tai drauge ir Bažnyčios mokymo nuostatos: priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti tuos, kuriems labiausiai reikia gelbstinčios, ištiestos pagalbos rankos ir užjaučiančios širdies.

Pabėgėlio ar migranto lemtis nėra svetima mūsų šaliai. Prieš daugiau kaip 70 metų, dar ūžiant karo audroms, šimtai tūkstančių Lietuvos sūnų ir dukterų turėjo palikti savo artimuosius bei gimtus namus ir bėgti ten, kur ir taip trūko pastogės bei maisto. Jei ne priimančiųjų pasirengimas dalintis paskutiniu duonos kąsniu ir kiekviena nesubombarduoto stogo atkarpa, daugelis mūsų giminaičių taip niekad ir nebūtų pasiekę išsvajotų Amerikos ar Australijos krantų.

Kita vertus, minėdami šią dieną, prisimename ir daugelį mūsų brolių bei seserų, jau šiame amžiuje emigravusių į Angliją, Airiją ar Norvegiją, dažnai neturinčių nei žmoniškos pastogės, nei galimybės apginti savo orumą. Negalime likti abejingi jų atžvilgiu.

Junkimės į maldą, kad ir karo pabėgėliai, ir mūsų šalies sūnus ir dukterys tose šalyse, į kurias išvyko skurdo genami, būtų ir priimti, ir apsaugoti, ir integruoti. Dar daugiau: melskime, kad visi tie, kurie ryšis sugrįžti į savo gimtąsias šalis, rastų jose taiką ir saugumą sau bei savo šeimoms, ir mus – atvira širdimi ir pasirengusius padėti.

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 104-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2018 m. sausio 14 d.) proga

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt