Sausio 18–25 dienomis – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

2021 sausio 15

2021 m. sausio 18–25 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra paskelbtas Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.

Šiais metais apmąstoma tema Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). 2021 m. medžiagą Maldos už krikščionių vienybę savaitei parengė Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė. Grandchamp bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms.

Šios bendruomenės charizma – malda už krikščionių vienybę, už visą žmoniją ir už kūriniją. Taigi seserys galėjo pasidalyti savo kontempliatyvaus gyvenimo patirtimi bei išmintimi: kaip pasilikti Dievo meilėje ir kalbėti apie šios maldos vaisių: glaudesnę bendrystę su broliais ir seserimis Kristuje, taip pat didesnį solidarumą su visa kūrinija.

2021 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitei paminėti siūloma ši aštuonių dienų maldos kelionė (biblinės meditacijos ir maldos kasdienai, atsisiųsti):
1-oji diena: Dievo pašaukti – „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau“ (Jn 15, 16a)
2-oji diena: Bręsti vidujai – „Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu (Jn 15, 4a)
3-oji diena: Sudaryti vieną kūną – „Kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12b)
4-oji diena: Melstis drauge – „Jau nebevadinu jūsų tarnais  <…> jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15)
5-ji diena: Leistis būti žodžio perkeistiems – „Jūs jau esate švarūs dėl žodžio…“ (Jn 15, 3)
6-oji diena: Priimti kitus – „Kad duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15, 16b)
7-oji diena: Augti vienybėje – „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės“ (Jn 15, 5a)
8-oji diena: Susitaikyti su visa kūrinija – „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11)

Tradicinis laikotarpis Maldos už krikščionių vienybę savaitei švęsti Šiaurės pusrutulyje yra sausio 18–25 d. Šią datą 1908 m. pasiūlė tėvas Paulas Wattsonas, nes ji yra tarp Šv. Petro ir Šv. Pauliaus švenčių, todėl reikšminga simboliškai.

Išsamią Maldos už krikščionių vienybę savaitės medžiagą (įvadą į temą, aštuondienio biblines meditacijas ir maldas) atsisiųsti galima čia.

Lietuvoje šiuo laiku, kai Maldų už krikščionių vienybę savaitėje nėra galimybės rinktis į bendras pamaldas, Lietuvos Biblijos Draugijos feisbuke  ir internetiniame puslapyje biblijosdraugija.lt nuo sausio 18 dienos bus talpinami vaizdo įrašai iš įvairių krikščionių Bažnyčių bei bendrijų maldos vietų, meldžiant vienybės dovanos visiems krikščionims.

Tarptautinė katalikiška Chemin Neuf bendruomenė šiai ekumeninei savaitei paruošė specialius video anglų ir prancūzų kalbomis su lietuviškais subtitrais. Jungtis į bendrą maldą bendruomenė kviečia nuo pirmadienio, sausio 18 d., Jutūbo CheminNeuf NetforGod kanale ir tinklalapyje. Daugiau informacijos feisbuke.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt