200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos šventė Vilniuje

2016 gruodžio 9

2016 m. guodžio 4 d. Vilniuje vyko Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos, įsikūrusios Romoje, šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šventė, kuri tęsėsi miesto Rotušėje, buvo skirta telkti paramą Popiežiškajai lietuvių šv. Kazimiero kolegijai Romoje. Šventės metu vykusiame aukcione parduotas kolegijos dvasios tėvo prel. Stasio Žilio paveikslas. Renginį organizavo kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis, Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė bei kiti geradariai.

Lietuvių kolegijoje gyvena kunigai iš Lietuvos, studijuojantys įvairiuose universitetuose Romoje. Baigę studijas ir įgiję akademinius laipsnius, studentai grįžta į Lietuvą tęsti savo misijos: kunigai sėkmingai dirba vyskupijų kurijose, bažnytiniuose tribunoluose, vadovauja seminarijoms, dėsto universitetuose. Pasiruošusių dvasiškių laukia visos religinio ugdymo ir labdaros sritys. Taip pat, studijų Romoje metu, ne vienam kunigui tenka atsakomybė prisiimti diasporoje esančių lietuvių bendruomenių kapelionų pareigas ir jas tęsti po studijų.

Nuo 1945 m. kolegija yra išleidusi virš 170 kunigų, tarp kurių yra J. E. kardinolas Audrys J. Bačkis, J. E. Arkiv. Jonas Bulaitis, J. E. Arkiv. G. Grušas, J. E. R. Krikščiūnas, J. E. R. Norvila, J. E. J. Ivanauskas ir J. E. A. Poniškaitis.

Septynis dešimtmečius egzistuojanti Kolegija yra svarbi ne tik Bažnyčiai Lietuvoje, bet taip pat brandžiai prisidėjo prie lietuvių tautos istorijos, kultūros puoselėjimo. Nuo 1990 metų, kai Lietuvos valstybė atkūrė savo ambasadas užsienyje, lietuvių šv. Kazimiero Kolegija skatino ir rėmė įvairius tautiečių organizuojamus kultūrinius renginius. Apie jos svarbą byloja ne kartą ją aplankę Lietuvos vadovai.

Lietuvių kolegija ir toliau teikia dvasinę, moralinę, kultūrinę ir intelektualinę paramą tautiečiams Lietuvoje ir diasporoje, teikia patalpas šeštadieninei lituanistinei mokyklai. Kad Lietuvių kolegija gyvuotų ir šios veiklos galėtų vykti, reikalinga nuolatinė finansinė parama. Dalį išlaidų padengia Lietuvos Vyskupų Konferencija ir tam skirti svečių namai Villa Lituania, tačiau labai svarbi ir reikalinga yra privačių asmenų finansinė ir kitokia (pvz. statybų, remontų, dizaino, apželdinimo) parama.

Vienas iš paprasčiausių būdų paremti Lietuvių kolegiją – vykstant į Romą planuoti apsistoti svečių namuose Villa Lituania. Šie Popiežiškajai Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijai priklausantys svečių namai – Villa Lituania, įsikūrę netoli miesto centro, patogioje susisiekimo vietoje. Pasiteirauti dėl apsistojimo galima tinklalapyje http://www.villalituania.com/.

Kategorijos: Pasaulyje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt