200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Popiežiaus Pranciškaus padėkos laiškai

2018 spalio 29
Nuotraukos autorė Laima Penek

Popiežius Pranciškus, grįžęs iš apaštalinės kelionės į Lietuvą, parašė padėkos laiškus Vilniaus ir Kauno arkivyskupams, kunigams, pašvęstiesiems ir tikintiesiems pasauliečiams. Laiškai datuojami 2018 spalio 1 d. data.

Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui siųstame laiške Šventasis Tėvas rašo:

„Grįžęs iš apaštalinės kelionės po Baltijos šalis noriu dar kartą labai padėkoti Jums, kunigams, pašvęstiesiems ir tikintiesiems pasauliečiams už nuoširdų priėmimą ir atsidavimą, su kuriuo buvo parengtas mano vizitas. Mane palietė tikėjimas ir viltis, kurią lietuvių tauta išsaugojo, nors ir patirdama sunkumų ir tragedijų. Taip pat mane žavėjo meilė, kuri įkvepia jūsų žmogiškąją ir krikščioniškąją kelionę. <…>
Užtikrinu Jus, jog melsiuosi, kad Bažnyčia Vilniuje ir toliau keliautų su uolumu ir drąsa, visiems liudydama gailestingąją Viešpaties meilę. Ir jūs melskitės už mane. Širdingai jus laiminu.“

Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ siųstame laiške Šventasis Tėvas, padėkojęs už nuoširdų priėmimą ir buvimą šalia lankantis Kaune, savo laišką tęsia:

„Kaip ypatingai brangų prisiminimą saugau Šventųjų Mišių šventimą Jūsų Arkivyskupijoje Santakos parke, pamaldžiai dalyvaujant ir drauge meldžiantis tokiai daugybei žmonių.
Drąsinu jus ištverti jūsų žmogiškame ir krikščioniškame kelyje, semiantis įkvėpimo iš vilties ir artimo meilės, kurių dėka visi jus atpažins kaip Kristaus mokinius.
Užtikrinu savo maldą, kad Bažnyčia, kuri yra Kaune, galėtų visiems liudyti gailestingąją Viešpaties meilę. Ir jūs melskitės už mane. Iš visos širdies teikiu jums Apaštalinį palaiminimą.“

Visą spalio 23 d. vykusios baigiamosios spaudos konferencijos, kurioje buvo pristatyti ir šie laiškai, įrašą galite išgirsti Marijos radijo tinklalapyje.

Žymės:

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt