200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Pėsčiomis į Aušros Vartus – pusė tūkstančio piligrimų iš Lenkijos

2016 rugpjūčio 30
Autor: Adrian Zajkowski

Rugpjūčio 24 d. Vilnių pasiekė beveik pusė tūkstančio piligrimų, pėsčiomis iš Balstogės per Gardiną nuėjusių daugiau nei 300 km. Ekumeniniame piligriminiame žygyje kartu keliavo Balstogės vyskupas augziliaras Henryk Ciereszko, aštuoni kunigai, šeši klierikai ir 15 seserų vienuolių.

Piligriminio žygio dalyviai pasikeisdami ant pečių nešė relikvijorių su pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvija, kurią padovanojo Vilniaus arkivyskupijos Jašiūnų Šv. Onos parapijai. Šiltai pabendravę ir pasimeldę su Jašiūnų parapijiečiais piligrimai nužygiavo paskutinius kelionės kilometrus ir pasiekė tikslą – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią, kur prie paveikslo šv. Mišias aukojo vysk. H. Ciereszko.

Žygio vadovas kun. Łukasz Żuk  piligrimus iš įvairių Lenkijos vietų ir Baltarusijos kvietė ir kitąmet dalyvauti jau 25-tą kartą vyksiančioje piligrimystėje iš Balstogės į Aušros Vartus, kuri sutaps su Aušros Vartų Gailestingumo Motinos karūnavimo 90-osiomis metinėmis.

Daugiau skaitykite Balstogės arkivyskupijos puslapyje (lenkų k.).

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt