Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija

Adresas: Antakalnio g. 1/1, 10312 Vilnius

Tel. nr.: +370 5 234 0229

El. p.: ppbaznycia@gmail.com

www.vilniauspetropovilo.lt

Vilniaus I dekanatas

 

Kunigai:

Klebonas Monsinjoras Wojciech Górlicki

Vikaras Kunigas Renatas Švenčionis

Vikaras Kunigas Arnoldas Smalstys

Vikaras Kunigas Petras Tarvydas

Rezidentas Kunigas jubiliatas Antanas Dilys

 

Priklauso šiai parapijai:

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt