Dekanatai

Ignalinos dekanatas

Dekanas - Kunigas Vidas Smagurauskas

Ceikinių Švč. M. Marijos vardo parapija
Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos parapija
Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus parapija
Gedžiūnėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija
Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapija
Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapija
Linkmenų Švč. Trejybės parapija
Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija
Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapija
Palūšės Šv. Juozapo parapija
Paringio Švč. Jėzaus Širdies parapija
Pūškų Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos parapija
Rimšės Švč. Trejybės parapija
Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės parapija
Tilžės Švč. M. Marijos Karalienės parapija
Tverečiaus Švč. Trejybės parapija
Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapija
Vosiūnų Švč. M. Marijos parapija
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Kačergiškėje

Kalvarijų dekanatas

Dekanas - Kunigas Ruslan Vilkel

Alionių Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Dūkštų Šv. Onos parapija
Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio parapija
Karvio Šv. Juozapo parapija
Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Paberžės Švč. Jėzaus Širdies parapija
Riešės Šv. vysk. Stanislovo parapija
Sudervės Švč. Trejybės parapija
Šilėnų Švč. M. Marijos parapija
Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapija

Naujosios Vilnios dekanatas

Dekanas - Kunigas Eduardas Kirstukas

Balingrado Dievo Apvaizdos parapija
Bezdonių Švč. M. Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčia
Buivydžių Šv. Jurgio parapija
Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo parapija
Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapija
Mickūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės parapija
Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapija
Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija
Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos parapija
Rukainių Šv. arkangelo Mykolo parapija
Sužionių Šv. Felikso Valua parapija
Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapija
Vilniaus (Naujosios Vilnios) Šv. Kazimiero parapija
Vilniaus (Pavilnio) Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
Dievo Gailestingumo bažnyčia Kalveliuose

Šalčininkų dekanatas

Dekanas - Monsinjoras Vaclav Volodkovič

Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo parapija
Dieveniškių Švč. M. Marijos Rožančinės parapija
Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų parapija
Jašiūnų Šv. Onos parapija
Norviliškių Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos parapija
Pabarės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Rūdninkų Švč. Trejybės parapija
Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapija
Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapija
Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo parapija
Turgelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

Švenčionių dekanatas

Dekanas - Kunigas Stanislav Matiukevič

Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapija
Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, parapija
Pavoverės Šv. Kazimiero parapija
Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapija
Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija
Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija
Švenčionių Visų Šventųjų parapija
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Karkažiškėje

Trakų dekanatas

Dekanas - Kunigas Jonas Varaneckas

Grigiškių Šventosios Dvasios parapija
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapija
Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapija
Rykantų Švč. Trejybės parapija
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapija
Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto parapija
Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapija

Varėnos dekanatas

Dekanas - Kunigas Medardas Čeponis

Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija
Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapija
Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapija
Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos parapija
Valkininkų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapija

Vilniaus I dekanatas

Dekanas - Kunigas Virginijus Česnulevičius

Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Vilniaus Šv. Teresės parapija
Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedros Bazilikos parapija
Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčia
Vilniaus Šventosios Dvasios parapija
Vilniaus Visų Šventųjų parapija
Dievo Gailestingumo šventovė
Lietuvos kariuomenės šv. Ignoto bažnyčia (kariuomenės ordinariatas)
Šv. Kryžiaus bažnyčia
Šv. Onos bažnyčia
Vilniaus Išganytojo bažnyčia (Joanitų)
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčia
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia
Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčia

Vilniaus II dekanatas

Dekanas - Kunigas Ričardas Doveika

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapija
Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija
Vilniaus Šv. Juozapo parapija
Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapija
Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija


Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt