200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Prasideda Ypatingasis misijų mėnuo

2019 rugsėjo 30

Visą šių metų spalį krikščionys pasaulyje minės Ypatingąjį misijų mėnesį, kurio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. Minint popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud 100 metų sukaktį apie katalikų misijų atnaujinimą (1919 m.), toks Ypatingasis misijų mėnuo švenčiamas pirmą kartą.

Lietuvoje Ypatingasis misijų mėnuo taip pat prasidės spalio 1-ąją. Iškilmingas šv. Mišias Kaišiadorių katedroje aukos visi Lietuvos vyskupai. Minint misijų globėją šv. Teresę Lizjietę, į iškilmę Kaišiadoryse suvažiuos Gyvojo rožinio brolijų nariai bei katalikiškųjų mokyklų mokytojai, moksleiviai, maldininkai iš visos Lietuvos. Iškilmingas šv. Mišias 12 val. tiesiogiai transliuos „Marijos radijas“.

„Bažnyčia vykdo savo misiją pasaulyje: tikėjimas į Jėzų Kristų suteikia mums tinkamą visų dalykų matmenį, leisdamas žvelgti į pasaulį Dievo akimis ir širdimi“, – Žinioje pasaulinės Misijų dienos proga (2019 m. spalio 20 d.) rašo popiežius Pranciškus. Šventojo Tėvo žodžiais, tai įpareigojimas kiekvienam pakrikštytajam: aš gavau tikėjimą ir esu kviečiamas pasidalinti juo su kitu, kuris gyvena šalia. Be įkyrumo, be prievartos ir be ilgų kalbų – tiesiog gyvenimo džiaugsmu ir liudijimu. Tai ir reiškia būti misionieriumi.

„Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius“, – sako popiežius Pranciškus misionieriams ir misionierėms, taip pat visiems, savo Krikšto galia kokiu nors būdu dalyvaujantiems Bažnyčios misijoje, iš širdies siųsdamas savo palaiminimą.

Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kun. Alessandro Barelli SDB teigimu, šūkis „pakrikštyti ir siunčiami“reiškia, jog ne tik tikintys, kurie palieka savo šalį ir iškeliauja svetur skleisti Gerosios Naujienos, yra tikri misionieriai. „Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako 21 metus Lietuvoje dirbantis italas salezietis kun. A. Barelli.

Ypatingojo misijų mėnesio esmė slypi trijuose žodžiuose: malda, liudijimas, parama. Taip reiškiasi viso pasaulio tikinčiųjų solidarumas su Bažnyčia: kad ir kokiame žemyne gyventum, prisidedi prie bendro reikalo, kai meldiesi už misijų poreikius, veiki pats kaip misionierius, prisidedi prie jaunų bendruomenių gyvavimo savo parama.

Kad visi norintieji galėtų geriau susipažinti su Ypatingojo misijų mėnesio reikšme, gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti naudingos medžiagos, Nacionalinė misijų tarnyba sukūrė interneto svetainę misijos.katalikai.lt Čia galite rasti popiežiaus nurodymus, kaip pasirengti Ypatingajam misijų mėnesiui, specialiai šiai progai skirtą maldą, renginių Lietuvoje kalendorių, misionierių liudijimų, kitos medžiagos, kuria galima laisvai naudotis skleidžiant žinią apie Kristaus Bažnyčios misiją pasaulyje.

Lietuvos nacionalinė misijų tarnyba

https://misijos.katalikai.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt