Pokuta

Sakrament Pokuty i Pojednania w Kościele to sakrament, w którym odpuszczane są grzechy popełnione po chrzcie. Przyjmując ten sakrament odpowiadamy Panu, który wzywa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Grzesząc, obrażamy Boga i odrzucamy Jego miłość, ranimy także swą własną godność powołanych do tego, by być dziećmi Bożymi. Przez grzech naruszone zostają dobra duchowe całego Kościoła. Kościół naucza, że tym, którzy przystępują do sakramentu pokuty i pojednania Bóg w swym miłosierdziu daruje te akty obrazy wobec Niego. W tym sakramencie pokutujący odzyskują jedność ze wspólnotą Kościoła, która naruszyli przez grzech, zaś Kościół swą miłością, przykładem i modlitwą wspiera ich nawrócenie.

Władzę odpuszczania grzechów Chrystus przekazał apostołom i ich następcom. Kościół w swej modlitwie i działaniu zawsze pozostaje znakiem i narzędziem odpuszczenia grzechów i pojednania. W imieniu Chrystusa grzechy mogą odpuszczać tylko księża, którzy od władz kościelnych uzyskali prawo udzielania rozgrzeszenia. Kto chce się pojednać z Bogiem i Kościołem, musi na spowiedzi wyznać wszystkie grzechy ciężkie, których dotychczas nie wyznał. By się do tego przygotować trzeba przeprowadzić uważny rachunek sumienia. Kościół zachęca jedna mocno do wyznania wszystkich grzechów, także lekkich. Osobiste wyznanie wszystkich grzechów podczas spowiedzi i uzyskane rozgrzeszenie są dla wiernych Kościoła katolickiego jedyną drogą pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt