Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa udzielany jest apostołom samego Chrystusa, ich następcom i wybranym pomocnikom. To wyjątkowy znak i władza nadana tym, którym powierzone zostało posłannictwo kontynuowania w Kościele posługi samego Pana. Sakrament kapłaństwa jest trzystopniowy: istnieją święcenia diakonatu, kapłaństwa i sakra biskupia.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt