Eucharystia

Eucharystia to Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczór przed swoją Męką i Śmiercią ustanowił Eucharystię by na zawsze pozostać z tymi, których do końca umiłował. Podał im podczas Wieczerzy Chleb – Swoje Ciało i kielich Wina – Swoją Krew. Jezus polecił, by czyniono to na jego pamiątkę.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt