Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Sakramentalia

Sakramentalia to znaki ustanowione przez Kościół, poprzez które udziela się łask duchowych, uświęca życie chrześcijańskie i przygotowuje do przyjęcia znaków ustanowionych przez samego Chrystusa – sakramentów. Sakramentalia to modlitwy duchownych i świeckich, którym towarzyszą: znak krzyża, nałożenie rąk i pokropienie wodą świecona, przywołujące pamięć chrztu. Tak można święcić żywność, miejsca i przedmioty związane z pobożnością chrześcijańską

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt