Świadkowie wiary

Dwadzieścioro siedmioro duchownych, zakonników, zakonnic i wiernych świeckich wpisano do Martyrologium XX wieku. Powstało ono na polecenie papieża Jana Pawła II w ramach obchodów jubileuszu roku 2000. Specjalnie w tym celu powołana komisja przygotowała listę ponad dwunastu tysięcy chrześcijan, którzy na całym świecie w XX w. oddali życie za wiarę.

Po każdym z nazwisk wskazany jest rok męczeńskiej śmierci.

 1. ks. Bolesław Bazewicz, 1942
 2. ks. Kazimieras Burokas, 1941
 3. ks. Vladas Butvila, 1961
 4. Vytautas Voldemaras Čarneckis, 1942
 5. ks. Henryk Hlebowicz, 1941
 6. ks. Wincenty Godlewski, 1943
 7. ks. Adolfas Gruodis, 1941
 8. ks. Juozapas Gustas, 1958
 9. ks. Ambraziejus Jakavonis, 1944
 10. Lew Karsavin, 1952
 11. ks. Bronislavas Laurinavičius, 1981
 12. Kleopas Laurinovičius, 1942
 13. s. Valerija Liktoraitė, 1951
 14. ks. Karol Lubianiec, 1942
 15. ks. Jan Naumowicz, 1942
 16. diakon Augustyn Piórko, 1942
 17. ks. Leonas Puciata, 1943
 18. abp Mečislovas Reinys, 1953
 19. ks. Stanislovas Rimkus, 1945
 20. Ignas Skrupskelis, 1942
 21. Konstantinas Šakenis, 1941
 22. ks. Zygmunt Stankiewicz, 1941
 23. ks. Jonas Staškevičius, 1955
 24. diakon Vaclovas Stulginskis, 1941
 25. ks. Jonas Tutinas, 1941
 26. ks. Antanas Udalskis, 1943
 27. ks. Adam Zaremba, 1943

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt