Abp J. Steponavičius

Arkivysk_J_SteponaviciusArcybiskup Julijonas Steponavičius

Arcybiskup Julijonas Steponavičius urodził się 18 października 1911 r. w parafii Gierwiaty, we wsi Miciuny na obecnej Białorusi. Ukończył Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie i w 1930 r. wstąpił do tutejszego seminarium duchownego. W 1936 r. otrzymał świecenia kapłańskie. Jako wikary w Raduni doświadczył ze strony władz polskich szykan, gdyż starał się bronić tamtejszych Litwinów. Od 1939 r. był proboszczem w miejscowościach: Palūšė, Naujajasis Daugėliškis, Adutiškis. W 1955 r. papież Pius XII mianował go tytularnym biskupem Antarady i pomocnikiem biskupa Kazimierasa Paltarokasa. Wkrótce po otrzymaniu sakry biskupiej przeniósł się do Wilna. W 1957 r. Stolica Apostolska mianowała go administratorem apostolskim Diecezji Wileńskiej. Obowiązki te przejął bp Steponavičius po śmierci bp Paltarokasa 3 stycznia 1958 r. Po tym, jak Steponavičius odmówił żądaniu władz sowieckich, by jako zwierzchnik kościelny zakazał młodzieży uczestnictwa w życiu Kościoła, w 1961 r. zmuszono go do opuszczenia Wilna i osiedlenia się w miejscowości Žagarė. Dopiero 28 grudnia 1988 r. mógł ponownie objąć obowiązki administratora apostolskiego. 7 lutego 1989 r. papież Jan Paweł II podniósł go do godności arcybiskupiej i mianował ordynariuszem Diecezji Wileńskiej. Arcybiskup Julijonas Steponavičius zmarł 18 czerwca 1991 r.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt