Sekretoriatas

Šventaragio g. 4
LT-01122 Vilnius, Lietuva

Raštinės telefonai:
+370 5 262 70 98
+370 5 212 36 53

Raštinės faksas
+370 5 212 28 07

Elektroninis paštas:
curia@vilnensis.lt

Kurijos priėmimo laikas:
darbo dienomis 10.00 – 14.00 val.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas – Gintaras GRUŠAS
Arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras – vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
Kancleris – kun. Kęstutis PALIKŠA
Arkivyskupo asmeninis sekretorius – kun. Mindaugas BERNOTAVIČIUS

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt