Bažnytinis teismas

Bažnytinis teismas (Tribunolas)

S. Skapo g. 4 (įėjimas iš Universiteto g.)
LT-01122 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 262 17 64
El. p. tribunolas@vilnensis.lt

Konsultavimas telefonu ir dokumentų priėmimas:

antradieniais 10.00 – 17.00 val.

 

Oficiolas – kun. bažn. t. lic. Andrejus Bogdevičius

Teisėjai – kun. bažn. t. lic. Andrejus Bogdevičius, kun. bažn. t. dr. Vytautas Brilius,  kun. Tadeuš Jasinski,  kun. bažn. t. lic. Francišek Jusiel, kun. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis, bažn. t. lic. Sigita Sadzevičiūtė-Kazilienė
Santuokos ryšio gynėja – ses. bažn. t. lic. Lina Striokaitė SF
Teisingumo gynėja – ses. bažn. t. lic. Lina Striokaitė SF
Auditorius, notaras – kun. teol. m. dr. Mindaugas Ragaišis
Notarai – kun. Mykolas Sotničenka, Jurga Gaižauskaitė, Rūta Jermalienė (motinystės atostogose), Donata Špokaitė

 

Bažnytinio teismo funkcijos

Bažnytinio teismo proceso objektas yra: fizinių ar juridinių asmenų teisių ieškojimas ar apgynimas arba juridinių faktų nustatymas; nusikaltimai, kiek jie reikalauja bausmės paskyrimo ar paskelbimo; atskirais atvejais pagal savo kompetenciją ginčai dėl administracinės galios akto (1400 kan.). Gali būti pateiktas ieškinys ir dėl Šventimų (pgl. 1708 kan.). Taigi Bažnyčia pagal savą ir išimtinę teisę nagrinėja dvasinių dalykų ir su jais susijusias bylas, taip pat bažnytinių įstatymų pažeidimus (1401 kan.).Tačiau daugiausia bažnytiniai teismai savąja teise nagrinėja pakrikštytųjų santuokines bylas (1671 kan.).

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt