200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kur rasti Dievą? – nauja knyga pristato šv. Teresės Kalkutietės mokymą

2017 lapkričio 9

„Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato knygą „Šv. Teresė Kalkutietė. Kur yra meilė, ten yra Dievas“ (Vilnius, 2017 m., iš anglų kalbos vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė). Knygą galima įsigyti įprastose platinimo vietose arba el. knygyne www.katalikuleidiniai.lt.

Naujoji šv. Teresės Kalkutietės knyga Kur yra meilė, ten yra Dievas kai kuriais atžvilgiais pratęsia knygą Ateik, būk mano šviesa. Šv. Teresės Kalkutietės (Motinos Teresės) gyvenimas pristatomas iš jos santykio su Dievu ir pasiaukojimo tiems, kuriems tarnauti buvo pašaukta – vargingiausiems iš vargšų, – perspektyvos. Pasiųstai malšinti vargšų kentėjimų, jai teko su jais susitapatinti, savo sielos gelmėse patirti jų kovas ir skausmus. Šiuos nenumaldomus kentėjimus ji priėmė su didvyriška drąsa ir ištikimybe, parodė išskirtinį tikėjimą į Dievą ir nusilenkė Jo valiai. Padrąsinimas, kurį daugelis pajuto, kai buvo paviešinta ši paslėptoji šv. Teresės Kalkutietės gyvenimo pusė, iškėlė mintį atskleisti dar daugiau jos įžvalgų, kurios daug ko išmokytų mus, kovojančius savas kovas ir besigrumiančius su savais kentėjimais.

Knygoje nesiekiama išsamiai pristatyti šv. Teresės Kalkutietės mokymo. Veikiau glaustai perteikti tai, kuo ši šventoji tikėjo ir ko mokė apie pamatinius žmogaus gyvenimo dalykus, kurie ypač aktualūs mūsų dienomis. Atsižvelgiant į tai, kad jai tekdavo bendrauti su įvairių kultūrų ir luomų žmonėmis, nepasitaikė gyvenimo situacijos, kuri jai būtų buvusi svetima, ji turėjo daugybę progų išreikšti savo pažiūras įvairiomis temomis. Nenuilsdama perteikė savo įsitikinimus apie tai, kur galima rasti tikrą ramybę ir džiaugsmą, įkvėpdama kitus savo žodžių nuoširdumu ir ypač – autentišku gyvenimu.

Pirmojoje knygoje šv. Teresę Kalkutietę matome kaip pavyzdį, o šioje knygoje ji visų pirma mokytoja ir vedlė. Duodama praktiškus patarimus šv. Teresė Kalkutietė nukreipia mus į kelią, vedantį į artimesnę bendrystę su Dievu ir didesnę meilę mūsų broliams bei seserims. Šiuose puslapiuose mintys iš šventosios įžvalgų lobyno sudėtos su viltimi, kad šv. Teresės Kalkutietės meilės pavyzdys ir išminties žodžiai padės mums į šį pasaulį atnešti daugiau meilės ir paversti jį geresne vieta gyventi.

„Katalikų pasaulio leidinių“ informacija

Žymės:

Kategorijos: Lietuvoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt