200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kunigų susirinkime apie piliečių pasipriešinimą kariniuose konfliktuose

2017 sausio 6

Sausio 4 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas.

Po  Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kad, pastaruoju metu įvairiuose kraštuose kylant įtampai, reikia būti pasiruošusiems ekstremalioms situacijoms ir net galimai karo situacijai. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento Informacinių operacijų skyriaus viršininkas majoras Linas Idzelis kunigų susirinkime kalbėjo apie piliečių vaidmenį iškilus šiuolaikinių karinių konfliktų grėsmei, realų karo pavojų, apie būtinybę ginti tėvynę įvairiais būdais. Vyksta nuolatinis informacijos karas, skleidžiama melaginga informacija ir propaganda ne tik karo židiniuose, bet ir taikiuose kraštuose, žadinamas nepasitenkinimas, nusivylimas. Karybos specialistų duomenimis, pastebimi keli karinio konflikto etapai: pirmiausia stiprėja informacinės atakos – skatinama abejoti istorinėmis pergalėmis, kritikuojami didvyriai, skatinamas nepasitikėjimas politinėmis sąjungomis, sureikšminami skandalai, skatinamas nepasitikėjimas savais, stengiamasi, kad žmonės jaustųsi nelaimingi, per žiniasklaidos priemones teikiamos informacinės klastotės, taikomas psichologinis spaudimas. Vėliau vykdomos dažnos kibernetinės atakos, pasitaiko dažnų sutrikimų tiekiant šildymą ir elektrą, suaktyvėja ir stipraus palaikymo sulaukia ekstremistinės ir priešiškos grupuotės, prasideda ribota invazija, radikalios grupės užima teritoriją, priešiškai nusiteikusios valstybės prašoma padėti ginti savus ir panašiai. O galiausiai prasideda aktyvi karinė invazija – atvyksta priešiškai nusiteikusios šalies karinė technika.

Karo pavojaus atveju civiliams taikiems gyventojams, jų šeimoms svarbu išsaugoti šaltą protą, iš anksto pasirūpinti kelioms dienoms bent minimaliomis vandens ir negendančio maisto atsargomis, laikytis atokiau nuo kariaujančių pusių, pamiršti smalsumą, jei prireikia, keliauti tik dieną, aiškiai parodyti, kad esi civilis, reikalingus daiktus neštis ne viename, o keliuose krepšiuose.

Visuomenė turi padėti tėvynę ginantiems kariams: esant reikalui gaminti maistą, slaugyti tuos, kurie sužeisti, informaciją priimti iš kelių šaltinių. 1991 m. sausio įvykių patirtis primena, kaip svarbu vengti panikos, išlaikyti vienybę, ir teikti reikalingą pagalbą aktyviems gynėjams, veikti koordinuotai.

Arkivyskupas priminė garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo istoriją, kai jis, prasidėjus karui, ragino kunigus likti savo parapijose ir teikti reikalingą pagalbą žmonėms. Tai aktualu ir šiais laikais, karo atveju kunigai turi padėti žmonėms orientuotis, atverti bažnyčias, palaikyti maldos gyvenimą, telkti karitatyvinę pagalbą.

Taip pat kunigų susirinkimo metu aptarti einamieji reikalai, pasirengimo darbai Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks Vilniuje birželio 23-25 d.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks vasario mėn. 1 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

 

KAM leidinys parsisiuntimui „Ką turime žinoti apie pasipriešinimą: aktyvių veiksmų gairės

Kategorijos: Lietuvoje, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt