200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje 2016-03-01

2016 kovo 2

Kun. Virginijus Česnulevičius atleistas iš Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios Rektoriaus pareigų, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Kun. dr. Pablo Gil Nogués paskirtas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios Rektoriumi.

Kun. Jan Mackevič atleistas nuo pareigos aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Mons. Vaclav Volodkovič atleistas iš Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Administratoriaus pareigų, paliekant toliau eiti kitas turimas pareigas.

Kun. Kazimir Gvozdovič atleistas iš Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos Administratoriaus pareigų ir paskirtas Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos Administratoriumi pavedant aptarnauti Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčią.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt