200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Kun. Jan Šutkevič palydėtas į paskutinę kelionę

2017 birželio 7
Nuotr. šaltinis: catholic.by

Antradienį, birželio 6-ąją, Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje vyko gedulingos šv. Mišios už a. a. kunigą Janą Šutkevičių. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kiti kunigai, pamokslą sakė kunigas Tadeuš Jasinski.

Arkivyskupas pabrėžė, kad kunigas Jan Šutkevič buvo pašaukimui atsidavęs kunigas: jis pasižymėjo uoliu pamaldumu ir sielų ganymu, per ilgus tarnystės metus taip pat atstatė ir suremontavo ne vieną bažnyčią.

Prieš gedulingas šv. Mišias Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje parodytas filmas apie kunigo Jano Šutkevičiaus gyvenimą ir ganytojišką veiklą. Atsisveikinti su a. a. kun. Janu Šutkevičiumi ir dalyvauti gedulingose šv. Mišiose susirinko gausus būrys tikinčiųjų.

Trečiadienį, birželio 7 dieną, velionio kūnas buvo išvežtas į Šv. Kryžiaus Atradimo (bernardinų) bažnyčią Gardine (Baltarusija), ten buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Po jų kunigo Jano kūnas palaidotas Gardino kapinėse šalia motinos.

Nuotraukos iš a. a. kun. Jano Šutkevičiaus laidotuvių Gardine (šaltinis: catholic.by).

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt