Kongresas (lot. susitikimas, susirinkimas)

2016 kovo 7

Kodėl Bažnyčia rengia tokius didelius susitikimus? Ar nepakanka tikėjimu dalintis savo parapijoje?

Jeigu popiežius paskelbė neeilinį Jubiliejų, tai ir tokios tikėjimo šventės – neeilinis Bažnyčios įvykis. Šiandien būti krikščioniu, gyventi tikėjimu nėra lengva.

Vyskupai rašo: „Kviečiame visus dalyvauti Gailestingumo kongrese, vyksiančiame 2016 metais gegužės 6–8 dienomis Vilniuje. Sustiprinsime ryšį su Kristumi, kartu gilinsimės į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudysime tikėjimą ir dalinsimės su kitais džiaugsmu, kad priklausome Jėzui Kristui, kuriame mums yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.“

Kai mūsų susirenka toks didelis būrys, galime patirti, ką reiškia būti Dievo tauta. Tikėjimas suvienija gausybę pačių įvairiausių žmonių – Šventoji Dvasia, kuri visus jungia, mums dovanoja vienybės, vieno Kristaus Kūno patirtį. Tai sustiprina mūsų tikėjimą, drąsina toliau sekti Kristumi, apdovanoja džiaugsmu, palieka didžiulį įspūdį – savotišką antspaudą mūsų tikėjimo kelyje.

Koks svarbiausias tokio susitikimo tikslas? Tiesiog susitikti?

Bažnyčia pasiekia savo tikslą, kai tikėjimą liturgijoje švenčia, gyvenime jį skelbia ir liudija, ir kai tarnauja. Šis Gailestingumo Jubiliejus mus visus kviečia priimti gailestingumą ir juo dalintis, kviečia mus būti „gailestingus kaip Tėvas“. Tam, kad galėtume būti liudytojais, turime pažinti gailestingąjį Tėvą, priimti Jo meilę, Jo gailestingumo artumą. Labai svarbu, kokią meilę mes liudijame, kokį Dievą atspindime. Be Bažnyčios rizikuojame susikurti Dievą pagal savo paveikslą.

 

BAŽNYČIOS kaip BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ. Žinoma, visada paprasčiausia ir patogiausia pasirūpinti pačiu savimi ar savo šeima. Tačiau į šį kvietimą patirti gyvąją Bažnyčią atsiliepsime, jei vyksime su savo bendruomene. Pats Švč. Trejybės slėpinys primena mums, kad esame sukurti pagal dieviškosios bendrystės paveikslą, todėl patys savęs negalime nei įgyvendinti, nei išganyti.  Net jei ir nėra įprasta neraginamiems susitarti vykti į kelionę kartu, drąsiname jus šiais Jubiliejaus metais, kuriais labai svarbi piligrimystės patirtis, burtis į grupę, keliauti kartu ir leisti, kad ši bendra tikėjimo patirtis jus priartintų vieną prie kito, sujungtų į vieną Dievo vaikų šeimą.

TIKĖJIMO KELIONĖ. Jei trokštame susitikimo su Dievo malone, turime jai atsiverti. Tai – vidinis darbas, dvasinė kelionė. Turime šiam susitikimui paruošti savo širdis. Neeilinis Gailestingumo Jubiliejus yra malonės metas, tad domėkimės, į ką jis kviečia. Šie naujienlaiškiai taip pat tepadeda pasiruošti šiai tikėjimo kelionei ir šventei.

PAGALBA STOKOJANTIEMS. Popiežius Pranciškus kviečia mus visus dabar gyventi gailestingumu. Priimdami Lietuvos vyskupų kvietimą dalyvauti Gailestingumo kongrese, pagalvokime apie tuos, kuriems šioje šventėje be mūsų pagalbos dalyvauti neįmanoma.

Pirmoji krikščionių bendruomenė savo tikėjimą liudijo gailestingosios meilės darbais. Aplinkiniai stebėjosi: „Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli.” Apaštalų darbų knygoje rašoma „Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo, ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo“ (4, 45). Mėginkime ir mes liudyti tikėjimą mylėdami kitus.

Kviečiame kiekvieną bendruomenę, besiruošiančią atvykti į Gailestingumo kongresą, rinkti aukas, skirtas paremti tiems bendruomenės nariams, kurie negali leisti sau ar visai šeimai vykti į šią tikėjimo šventę. Galvodami, kaip vyksite į kongresą, suraskite vietos šiems broliams ir seserims, nes Viešpats jų irgi laukia.

 

Kaip dalyvauti kongrese?

  • Būtina išankstinė registracija. Ji vyks internetu, kongresas.lt tinklalapyje, iki balandžio 22 dienos.
  • Dalyvio auka nuo 4 iki 14 Eur (padengia minimalias organizavimo išlaidas).
  • Aukos prašome už dalyvio knygelę, žemėlapį, maitinimą, nakvynę. Registracija patvirtinama atlikus pervedimą.
  • Visi renginiai atviri.
  • Renginys prasidės penktadienį, gegužės 6 d., 15 val. ir baigsis sekmadienį, gegužės 8 d., 15 val. Bus pasirūpinta autobusų parkavimu.

Žymės:

Kategorijos: Be kategorijos

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt