200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Įvyko seminaras katechetams ir tikybos mokytojams, kaip dirbti pagal „Jaunųjų misionierių“ programą

2015 balandžio 20

Balandžio 13 d. (pirmadienį) 13 val. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras organizavo seminarą Vilniaus arkivyskupijos katechetams ir tikybos mokytojams, norintiems susipažinti ir dirbti su vaikais bei jaunimu pagal ses. Faustos Palaimaitės SF siūlomą „Jaunųjų misionierių“ programą.

Šios programos tikslas – sukurti tokią vietą vaikams ir jaunimui kartu su jų šeimomis, kuriose jie patys būtų kūrėjai, veikėjai, ieškotojai ir taptų Evangelijos skelbėjais iki pasaulio pakraščių. Tam yra tinkami visi meno, sporto, rankdarbių užsiėmimai. Turinio perteikimui paruošta „Jaunųjų misionierių“ programa, kuri pasaulyje veikia jau daugiau kaip 160 metų ir nepraranda aktualumo Popiežiškos misionieriškos veiklos srityje.

Antroji seminaro dalis numatoma 2015 m. spalio mėnesį. Kitoje seminaro dalyje laukiame ir naujų mokytojų bei katechetų, susidomėjusių šia veikla.

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro informacija

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt