200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petar Rajič

2019 liepos 9
Andrejaus Bogdevičiaus nuotrauka

Antradienį Lietuvos vyskupai ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai Vilniaus oro uoste pasitiko popiežiaus Pranciškaus paskirtą naująjį Šventojo Sosto atstovą, arkivysk. Petar Rajič.

Arkivysk. P. Rajič į Lietuvą grįžta po dviejų dešimtmečių, 1996–1998 m. jis ėjo nunciatūros Vilniuje patarėjo pareigas.

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad arkivysk. P. Rajič apaštaliniu nuncijumi Lietuvai Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė 2019 metų birželio 15 dieną. Titulinis Sarsentero arkivyskupas, Petar Rajič iki šiol dirbo apaštaliniu nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje.

Arkivyskupas Petar Rajič gimė Toronte (Kanada) 1959 metų birželio 12 d. Kunigystės šventimus priėmė Trebinje-Mrkan vyskupijoje 1987 metų birželio 29 d. Gavęs kanonų teisės daktaro laipsnį, 1993 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse Irane ir Lietuvoje bei Jo Šventenybės Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų skyriuje. 2009 m. gruodžio 2 d. paskirtas tituliniu Sarsentero arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Kuveite, Bachreine, Katare bei apaštaliniu delegatu Arabijos pusiasaliui. 2010 m. kovo 27 d. arkivyskupas Petar Rajič paskiriamas apaštaliniu nuncijumi Jemene ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2015 m. birželio 27 d. dirbo apaštaliniu nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje. Arkivysk. P. Rajič be savo gimtosios kroatų kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

Apaštaliniai nuncijai dirba visose pasaulio valstybėse, išskyrus šešiolika su Šventuoju Sostu diplomatinių santykių neturinčių šalių, tokių kaip Saudo Arabija, Afganistanas, Šiaurės Korėja ir kitos. 

Nuncijus įprastai yra skiriamas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms dviem Baltijos valstybėms. Jis reziduoja Vilniuje. Po nepriklausomybės atgavimo Baltijos šalys yra turėjusios penkis nuncijus. Ligšiolinis apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivysk. Pedro Lopez Quintana buvo paskirtas apaštaliniu nuncijumi Austrijoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų gegužės 9 d. Nuo jo išvykimo Šventojo Sosto atstovybei laikinai vadovavo monsinjoras Christopher T. Washington.

Sutikimo nuotraukos

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt