Jubiliejiniai Gailestingumo metai 2015-2016

Popiežius Pranciškus: Tad skelbiu Šventuosius metus, skirtus kasdieniame gyvenime gyventi gailestingumu, Tėvo visada rodomu mums. Šiais Jubiliejaus metais leiskime Dievui mus nustebinti. Jis nenuilstamai laikys savo širdies duris atviras ir kartos, kad mus myli ir trokšta pasidalyti su mumis savo gyvenimu. (Ypatingojo jubiliejaus paskelbimo bulė MISERICORDIAE VULTUS)

Artimiausi Gailestingumo metų renginiai Vilniaus arkivyskupijoje

Gailestingumo metų kronika Vilniaus arkivyskupijoje

 

TAPKITE PILIGRIMAIS

„Ypatingas ženklas Šventaisiais metais yra piligriminė kelionė, nes ji simbolizuoja kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią.“ – Popiežius Pranciškus

 

SUGRĮŽKITE PRIE MALDOS IR SUSITAIKINIMO

„Tegu atleidimo žodis pasiekia visus, o kvietimas patirti gailestingumą nepalieka nė vieno abejingo. Mano kvietimas atsiversti dar labiau skirtas visiems žmonėms, kurie nuo Dievo nutolę dėl savo gyvensenos.“ – Popiežius Pranciškus

 

 

RYŽKITĖS GAILESTINGUMO DARBAMS

„Nuoširdžiai trokštu, kad krikščionys jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir dvasiai. Tai bus būdas, kaip išbudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu, ir vis giliau skverbtis į Evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdieniams.“ – Popiežius Pranciškus

  • Gailestingumo darbai kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti, keleivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti, mirusį palaidoti. Gailestingumo darbai sielai: nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.
  • Gailestingumo darbai, pritaikyti vaikams (Spalvinimo lapai PDF: Gailestingumo darbai kunui, Gailestingumo darbai sielai)

 

Nuorodos

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt