200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniuje atidaroma paroda „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“

2015 spalio 8 17:00 - 2015 spalio 8 19:00

Spalio 8 d. 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“.

 Spaudos konferencija – spalio 8 d. 12 val.

 

Iš liaudies skulptūros kilęs Rūpintojėlis nuėjo ilgą jo sampratos kaitos kelią. Vieniems jis – tautos ar lietuvių charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti teigia, kad jis – pagonių dievas. Tačiau retas iš mūsų pasakytų, iš kur kilęs šis atvaizdas, kaip, kada ir kur jis susiformavo. Artima Rūpintojėlio vaizdavimo tradicija aptinkama įvairių šalių dievybės ar žmogaus vaizduosenoje. Tokia ji buvo etruskų, graikų, romėnų, senovės indų, Sibiro tautų ar Polinezijos mene, tačiau į Lietuvą Rūpintojėlis atėjo su krikščionybe, o jo samprata ikikrikščioniškų laikų nesiekia.

Lietuvos dievdirbiai perėmė šį siužetą iš bažnyčiose ar religiniuose paveikslėliuose matytų Susimąsčiusio Kristaus vaizdavimo pavyzdžių. Per Bažnyčios mokymą kartu buvo perimta ir jo samprata. Vėliau, XIX a. pab. – XX a. pr. įsibėgėjus Nacionalinio išsivadavimo sąjūdžiui, suaktualinta tautodailė kaip pamatinis tautos savasties ir gyvybės šaltinis. Šio laikotarpio aktyvių lietuvybės paieškų kontekste ir iškyla „tautiškas“ Rūpintojėlis, liaudies kūrybingumo ir išmonės vaisius.

Parodoje „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ norime supažindinti lankytojus su lietuviško Rūpintojėlio ištakomis, profesionaliosios, daugiausia bažnyčiose funkcionavusios dailės sąveika su liaudiškąja. Parodoje eksponuojami senieji bažnyčiose ir koplyčiose buvę ar tebesaugomi XVII a. – XX a. I pusėje sukurti meno kūriniai, vaizduojantys Susimąsčiusį Kristų (17 vnt.), taip pat gausi religinės liaudies skulptūrų kolekcija iš įvairių šalies muziejų (77 vnt.). Parodos chronologija baigiama 1937 m. pasaulinės Paryžiaus parodos Juozo Mikėno rūpintojėlio skulptūra ir jos liaudišku pirmavaizdžiu.

Parodos tikslai: per Rūpintojėlio atvaizdo istoriją atskleisti primityviojo religinio meno tradicijas ir oficialiosios bažnytinės dailės įtaką jam, taip pat sugriauti sovietmečiu suformuotą mitą, kad liaudies meistrų drožtos skulptūros tebuvo jų pačių vaizduotės vaisius. Parodoje dominuoja trys temos: 1) katalikiškasis XVII–XX a. I pusės Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas, 2) primityvioji dievdirbių drožyba, 3) XX a. I pusės Rūpintojėlio, kaip tautos simbolio, įvaizdžio formavimosi procesas ir jo pasekmės.

Sovietmečiu uždrausti, o nuo Nepriklausomybės atgavimo įsibėgėję religinės dailės tyrimai įvairiems Lietuvos muziejams sudarė sąlygas surengti keletą įsimintinų parodų. Pirmoji (1999–2003) buvo „Krikščionybė Lietuvos mene“ (Lietuvos dailės muziejus), vėliau sekė parodos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, skirtos šv. Kazimiero vaizdavimui, pranciškonų, jėzuitų dailei. Bažnytinio paveldo muziejuje surengtos parodos auksakalystės amatui ir liturginės tekstilės istorijai Lietuvoje pristatyti. Nors minėtose parodose liaudies dailė buvo eksponuojama, „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ yra išskirtinė ir pirmoji minėtų renginių kontekste. Paroda nagrinėja religinės ir pasaulietinės kultūros sąsajas, akcentuoja užmirštuosius bažnytinio meno klodus ir nubrėžia punktyrus tarp bene svarbiausio XX a. Lietuvos simbolio, tautos ir valstybės ikonos – Rūpintojėlio ir jo ištakų, senojo katalikiškojo Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo.

 

Parodai eksponatus skolino vyskupijos ir bažnyčios:

Daugų Švč. Trejybės bažnyčia

Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Kaišiadorių vyskupijos kurija

Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia

Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia

Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia

Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

 

Muziejai

Kauno arkivyskupijos muziejus

Kaišiadorių vyskupijos muziejus

Lietuvos dailės muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Rokiškio krašto muziejus

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Utenos kraštotyros muziejus

 

Paroda veiks iki 2016 m. sausio 30 d.

 

Parodos kuratorė Gabija Surdokaitė-Vitienė

 

Organizatorius – Bažnytinio paveldo muziejus

Architektė – Ieva Cicėnaitė

Dailininkas – Gedas Čiuželis

 

Rėmėjai: Vilniaus arkivyskupija, Kelno arkivyskupija ir Lietuvos kultūros taryba

 

Daugiau informacijos tel. 8 5 269 7800, muziejus@bpmuziejus.lt

Žymės: Katechetika, Parapijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt