200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

2015 spalio 13 18:00 - 2015 spalio 13 20:00

2015-10-13 Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje

Vakaras prasidės 18 val. šv. Mišių auka, vėliau – Švenčiausiojo Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių, meldžiamasi užtarimo malda.

„Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį“, – sakoma Šventajame Rašte (plg. Ef 5, 19). Tad kviečiame jus spalio 13 d. į Psalmių vakarą. Melsimės ir giedosime psalmių žodžiais.

Vidinio išgydymo pamaldos Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyksta kiekvieną antrą mėnesio antradienį.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt