TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

2017 Kwiecień 16 0:00 - 2017 Kwiecień 23 0:00

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

2017 04 16 – 2017 04 23

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest otwarte całą dobę. Najświętszy Sakrament jest wystawiony ciągle, oprócz czasu, gdy sprawowana jest Eucharystia. W Tygodniu Miłosierdzia będzie możliwość spowiedzi św. Wszyscy gościnnie przybyli księża są serdecznie zaproszeni do koncelebrowania Mszy świętej.

13 kwietnia, Wielki Czwartek
„PO TYM WSZYSCY POZNAJĄ, ŻEŚCIE UCZNIAMI MOIMI, JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI”
14.45 Uroczysta Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Liturgia godzin. Nieszpory
20.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej

14 kwietnia, Wielki Piątek
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jaki Mnie pogrąża utrata dusz.
14.45 Uroczysta Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Liturgia godzin. Nieszpory
20.00 Liturgia Męki Pańskiej. Modlitwa przy krzyżu do Wielkiej Soboty

15 kwietnia, Wielka Sobota
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.
14.45 Uroczysta Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
20.00 Uroczysta Msza św. Wigilii Paschalnej. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

16 kwietnia, Niedziela Wielkanocna
O MOJA RADOŚCI, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Andrius Narbekovas
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Andžej Šuškevič
18.00 Msza św. (j. litewski) Celebruje ks. Valentinas Šiuša
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
20.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
22.00 Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

17 kwietnia, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Dziś sprowadź Mi dusze pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.   
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Saulius Bužauskas
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje kowieński ks. arcybiskup metropolita Lionginas Virbalas SJ
13.30 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Mindaugas Bernotavičius
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Tadas Švedavičius
18.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. biskup emerytowany Jonas Kauneckas (Panevėžys)
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
20:00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Nerijus Grigaliunas
Po Mszy św. śpiewany różaniec
22.00 Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

18 kwietnia, Wtorek
Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Renald Kuzmickas
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Gintaras Černius
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje kowieński ks. arcybiskup emeryt Sigitas Tamkevičius SJ
13.30 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Povilas Tekorius
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski)
18.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje kowieński ks. arcybiskup Kęstutis Kėvalas
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
20:00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Aloyzas Volskis
Po Mszy św. śpiewany różaniec
22.00 Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

19 kwietnia, Środa
Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Modlą się księża
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. biskup Eugenijus Bartulis (Šiauliai)
13.30 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Algirdas Šimkus
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Jaroslav  Spiridovič
18.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Mindaugas Sabonis
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
20:00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Audrius Martišaitis
Po Mszy św. śpiewany różaniec
22.00 Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

20 kwietnia, Czwartek
Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Algis Vaickūnas
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. biskup Rimantas Norvila (Vilkaviškis)
13.30 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Elijas Markauskas
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Viktor Kudriašov
18.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. biskup emeryt Juozas Matulaitis (Kaišiadorys)
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
20:00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Jonas Varaniackas
Po Mszy św. śpiewany różaniec
22.00 śpiewana Ewangelia wg. św. Jana
Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

21 kwietnia, Piątek
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Arūnas Kesilis
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. biskup Jonas Boruta, SJ. (Telšiai)
13.30 Msza św. (j.litewski). Celebruje ks. Kęstutis Palikša
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Ježy Vitkovski
17.00 Msza św. (j. francuski). Bezpośrednia transmisja Radio esperance
18.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Marius Talutis
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
20:00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Pranciškus Jusel
Po Mszy św. śpiewany różaniec
22.00 „Pieśń Dawida” wykonuje młodzieżowy chór mieszany „Exaudi” z Kowna.
Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

22 kwietnia, Sobota
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebrują księża z pielgrzymami z Polski
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Virginijus Česnuliavičius
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Kardynał Audrys Juozas Bačkis
13.30 Msza św. (j.litewski). Modlą się członkowie Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św.(j. polski). Celebruje ks. Andžej Šuškevič
18.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Povilas Narijauskas
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory
21.00 Ekumeniczna Droga Światła. Procesja z Ostrej Bramy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
Na zakończenie procesji w świątyni będzie wykonana Apokalipsa wg. Św. Jana (Apocalypsis Joannis)
Bezpośrednia transmisja Radia Maryja z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Uwielbienie, ewangelizacja na ulicach miasta, nocna Adoracja Najśw. Sakramentu. Prowadzą wileńskie, młodzieżowe grupy parafialne

23 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
ŁASKA I POKÓJ OD TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI
7.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas
8.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. Szymon Wiklo
9.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Juozapas Minderis
10.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Miroslav Grabovski
11.30 Różaniec
12.00 Msza św. (j. litewski). Celebruje arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas. Transmisja telewizji LRT „Kultūra“
13.30 Msza św. (j. litewski). Celebruje ks. Ričardas Doveika
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (j. polski)
16.00 Msza św. (j. polski). Celebruje ks. biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej Arūnas Poniškaitis
18.00 Msza św. (j. angielski). Celebruje arcybiskup metropolita wileński Gintaras Grušas i Nuncjusz Apostolski arcybiskup Pedro Lopez Quintana. Do USA i innych państw na różnych kontynentach transmituje telewizja EWTN Global Catholic Network.
19.00 Msza św. (j. francuski). Bezpośrednia transmisja Radio esperance
20.00 Msza św. Odprawia ks. Hans Friedrich Fischer. W Eucharystii bierze udział wspólnota wileńskiego Seminarium Duchownego im. św. Józefa

Domek św. S. Faustyny, w Tygodniu Miłosierdzia, można zwiedzać w godz.: od 10.00 do 17.00

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt