200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Tarptautinė mokslinė konferencija „Marijos dieviškoji motinystė Lenkijos ir Lietuvos tautų istorijoje“ Vilniuje

2018 birželio 16 9:00 - 2018 birželio 16 14:30

2018 m. birželio 16 d., šeštadienį, Pranciškonų konventualų vienuolyne (Pranciškonų g. 1, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Marijos dieviškoji motinystė Lenkijos ir Lietuvos tautų istorijoje“. Konferencijos pranešimai bus verčiami į lenkų ir lietuvių kalbas.

Šiais metais Lietuva ir Lenkija mini valstybių atkūrimo 100 metų jubiliejus. Per amžius šias tautas jungė bendra istorija, kurios neatsiejamas aspektas yra Švč. Mergelės Marijos kultas. Jo centrai būrėsi ir iki šiol buriasi prie Dievo Motinos šventovių. Viena jų – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, kurioje saugomas prieš 300 metų karūnuotas Marijos paveikslas. Šia proga Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Teologijos fakulteto Mariologijos mokslinė draugija inicijavo tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Marijos dieviškosios motinystės abiejų tautų istorijoje studijoms.

Konferencijos organizatoriai:

  • Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, afilijuota su Popiežiškuoju Laterano universitetu Romoje
  • Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Teologijos fakulteto Mariologijos mokslinė draugija

Konferencijos partneriai:

  • Lietuvos Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino vienuolynas

PROGRAMA

9.00 – Šv. Mišios Pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Šv. Mišias aukos J. E. Arūnas Poniškaitis

Plenarinis posėdis

10.00 – Konferencijos dalyvių pasveikinimas – t. Piotr M. Stroceń OFM Conv.

10.10 – J. E. Arūno Poniškaičio sveikinimo žodis

10.20 – Įvadas į konferenciją – prof. habil. dr. t. Grzegorz Bartosik (Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Instituto „Kolbianum“ Niepokolianove direktorius)

10.30–11.15 – I sesija

  • Marijos dieviškosios motinystės vertė ir pasekmės (Wartość i konsekwencje Bożego macierzyństwa Maryi) dr. kun. Kęstutis Dailydė
  • Marijos atvaizdas pagal cistersų mokyklos atstovus (Obraz Maryi u przedstawicieli szkoy cysterskiej)  kun. Miroslav Anuškevič
  • Trakų Dievo Motinos paveikslo kultas Lietuvos istorijoje (Kult obrazu Matki Bożej w historii Litwy) – dr. Lina Leparskienė

11.15–11.45 – Pertrauka

11.45–12.30 – II sesija

  • Sześć słów Maryi Matki w ujęciu św. Antoniego z Padwy (Motinos Marijos šeši žodžiai pagal šv. Antaną Paduvietį) – t. mgr. lic. Norbert Siwiński OFM Conv.
  • Macierzyństwo jako droga życia duchowego (Motinystė – dvasinio gyvenimo kelias) – mgr. lic. Marzena Szczepkowska
  • Rola kultu Matki Bożej Ostrobramskiej w odnowieniu struktur na Białorusi (od 1989 do współczesności) (Aušros Vartų Dievo Motinos kulto įtaka Baltarusijos struktūrų atnaujinimui (nuo 1989 iki dabar) – dk. mgr. Eugeniusz Wintow

12.30–13.00 – Diskusija

13.00 – Konferencijos apibendrinimas – dr. t. Ireneusz Klimczyk (Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Instituto „Kolbianum“ Niepokolianove direktoriaus pavaduotojas)

13.10 – Konferencijos pabaiga – kun. mgr. Marcin Stanisławski, Varšuvos Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Teologijos fakulteto Mariologijos mokslinės draugijos prezidentas

13.30 – Pietūs (iš anksto prašome pranešti tel. 8 601 74 406)

DAUGIAU informacijos

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt