200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Tarptautinė mokslinė konferencija „Dievo gailestingumo apaštalai“ Vilniaus kunigų seminarijoje

2016 rugsėjo 17 10:00 - 2016 rugsėjo 17 15:30

Tarptautinė konferencija „Dievo gailestingumo apaštalai“

2016 m. rugsėjo 17 d.
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, Kalvarijų g.  325

10:00–10:15 Įžanginis organizatorių žodis

10:15–10:45 Kun. dr. Kęstutis Dailydė Jėzaus Kryžiaus ir Prisikėlimo įvykis – Švč. Trejybės apreiškimo kaip Meilės išsipildymas
10:45–11:15 Ses. dr. Marietta-Elżbieta Kruszewska ZSJM Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolijos genezė šv. Faustinos Kovalskos ir pal. Mykolo Sopočkos raštuose
11:15–11:45 Ses. Nulla-Helena Chmura ZSMBM Gailestingumas ir pasitikėjimas – ses. Faustinos dvasinio kelio aspektai

11:45–12:00 Kavos pertrauka

12:00–12:30 Kun. Mariusz Marszałek Pal. kun. Mykolo Sopočkos minčių apie formaciją aktualumas kanonų teisės šviesoje
12:30–13:00  Kun. dr. Michał Damazyn Ses. Helena Majewska – tyli Dievo slėpinių liudininkė ir ses. Faustinos Kovalskos misijos tęsėja
13:00–13:30 Kun. prel. Paweł Ptasznik Šv. Jonas Paulius II – Dievo gailestingumo pranašas

13:30–14:00 Kavos pertrauka

14:00–14:30 Kun. dr. Vladimir Solovej Apie tikrą ir tariamą gailestingumą
14:30–15:00 Kun. prel. Sławomir Oder Sensus fidei atskleidžiant Dievo gailestingumo slėpinį pagal šv. Jono Pauliaus II ir popiežiaus Pranciškaus mokymą
15:00–15:30 Kun. prel. Franciszek Ślusarczyk  Gailestingumo misionieriai – tvarus Gailestingumo metų vaisius 

15:30  Konferencijos pabaiga

Konferencija vyks lietuvių ir lenkų kalbomis su sinchroniniu vertimu. Įėjimas nemokamas.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt