200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Pasaulinė kunigų šventėjimo diena

2018 birželio 8 0:01 - 2018 birželio 8 23:59

Kasmet per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę minima Pasaulinė kunigų šventėjimo diena.

Kviečiame visus nuoširdžiai melstis už kunigus, patikint juos Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Lankydamasis Lietuvoje šv. Jonas Paulius II kalbėjo kunigams: „Dabar, išaušus naujos vilties metui, itin svarbu, kad kunigas savo tautiečių būtų laikomas ant Kryžiaus mirusio ir prisikėlusio Išganytojo broliu. Kaip Nukryžiuotasis Kristus, jis yra pašauktas būti atleidimo ir susitaikymo ženklu.“

Melskime, kad kiekvienas kunigas iki galo išpildytų savo pašaukimą.

Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja, melskis už mus!

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt