Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Pasaulinė kunigų šventėjimo diena

2018 birželio 8 0:01 - 2018 birželio 8 23:59

Kasmet per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę minima Pasaulinė kunigų šventėjimo diena.

Kviečiame visus nuoširdžiai melstis už kunigus, patikint juos Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Lankydamasis Lietuvoje šv. Jonas Paulius II kalbėjo kunigams: „Dabar, išaušus naujos vilties metui, itin svarbu, kad kunigas savo tautiečių būtų laikomas ant Kryžiaus mirusio ir prisikėlusio Išganytojo broliu. Kaip Nukryžiuotasis Kristus, jis yra pašauktas būti atleidimo ir susitaikymo ženklu.“

Melskime, kad kiekvienas kunigas iki galo išpildytų savo pašaukimą.

Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja, melskis už mus!

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt