200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Šv. Mišios už a. a. vyskupą Juozą Tunaitį Vilniaus Katedroje

2018 birželio 1 17:30 - 2018 birželio 1 18:30

2018 m. birželio 1 d., penktadienį, 17.30 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už a. a. vyskupą Juozą Tunaitį, minint šeštąsias mirties metines.

Vysk. Juozo Tunaičio amžinojo poilsio vieta yra Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios kapinėse, šalia Kristaus Kapo stoties.

In memoriam Juozas Tunaitis rašoma:

Žmonių širdyse lieka atminimas šviesaus Dievo kunigo, savo gyvenimą dosniai atidavusio visiems, kuriuos jam siuntė Viešpats;
maldos vyro, stiprybės sėmusio iš Eucharistijos, uolaus Liturginių valandų kalbėjimo, kasdienio rožinio maldos;
vargšų tėvo, guodusio, šelpusio, padėjusio daugybei žmonių, kurie nuolatos beldėsi į jo duris ir dosnią širdį paramos bei pagalbos;
ištikimo bičiulio, mylėjusio ir puoselėjusio draugystę;
Vilniaus arkivyskupo pagalbininko, rūpestingai ėjusio jam patikėtas pareigas.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Žymės: Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt