Vilniaus arkivyskupija | Puslapis nerastas

Nieko nerasta

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt

Šv. Mišios už a. a. arkivysk. Julijoną Steponavičių Vilniaus Katedroje

2019 birželio 18 17:30 - 2019 birželio 18 19:00

2018 m. birželio 18 d., antradienį, 17.30 val. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už a. a. arkivyskupą Julijoną Steponavičių (1911–1936–1991), minint 28-tąsias mirties metines.

Daug metų praleidęs vidaus tremtyje Žagarėje, arkivyskupas Julijonas Steponavičius regėjo mūsų tautos ir Bažnyčios atgimimą – atšventino tikintiesiems grąžintą Vilniaus arkikatedrą baziliką, suorganizavo šventojo Kazimiero relikvijų sugrįžimą į katedrą ir sulaukė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Pas Viešpatį iškeliavo 1991 m. birželio 18 d. Vyskupas J. Tunaitis apie jį sakė: „Jam tinka apaštalo Pauliaus pasakyti žodžiai: „Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man atiduos Viešpats, teisingasis Teisėjas“ (2 Tim 4, 7–8).“

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt