200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniaus arkivyskupijoje

2016 balandžio 24 12:30 - 2016 balandžio 24 17:00

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais kviečia visus jaunuolius ir jaunuoles, besiruošiančius sutvirtinimo sakramentui, balandžio 24 dieną drauge su visuotine Bažnyčia, švęsti

Sutvirtinamųjų Jubiliejų,

kuris šią dieną bus švenčiamas ir Vatikane, Šv. Petro bazilikoje.

Popiežius Pranciškus sveikindamas paauglius sako: Ne visi galėsite atvažiuoti į Romą, tačiau Jubiliejus yra tikrai visiems, todėl jis švenčiamas taip pat jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi kviečiami į šią džiaugsmo šventę. Pasiruošite jai, pasirenkite ne tik kuprines ir vėliavas, bet ypač savo širdis ir protus. Norėčiau pasišaukti kiekvieną iš jūsų, vieną po kito, vardu, taip kaip kasdien daro Jėzus, nes gerai žinote, kad „jūsų vardai įrašyti danguje“ (Lk 10,20). Jūsų vardai išdrožti Dievo Tėvo širdyje, kuri yra Gailestingumo Širdis, kuriai prigimtas atleidimas ir švelnumas. Viešpats telaimina kiekvieno iš jūsų žingsnius link Šventųjų Gailestingumo durų!

Visi arkivyskupijos parapijų sutvirtinamieji yra kviečiami tapti piligrimais ir dalyvauti sutvirtinamiesiems skirtame renginyje.

 

SUTVIRTINAMŲJŲ JUBILIEJAUS PROGRAMA

Balandžio 24 d.

12:30 Grupelės renkasi prie Aušros Vartų;

13:00 Vyskupo Arūno Poniškaičio katechezė;

13:15  Eisena į Dievo Gailestingumo šventovę;

13:30 Kun. Mariusz Marszalek pristatys Gailestingojo Jėzaus paveikslą;

Eisena su giesme į arkikatedrą;

14:00 Liudijimas arkikatedroje. Bus klausoma išpažinčių.

14:30 Šv. Mišios arkikatedroje

16:00 ICHTHUS koncertas skverelyje prie Katedros. Suneštinės vaišės ir bendravimas su vyskupais grupelėse

 

* Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.;

* Registracija ir informacija: Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt