200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Susikaupimo muzikos valanda SEPTYNI ŽODŽIAI Vilniuje

2015 kovo 29 16:00 - 2015 kovo 29 17:30

Kovo 29 d., sekmadienį, 16 val. Vilniaus arkikatedroje Susikaupimo muzikos valanda. Grieš VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS.
Programa: JOSEPH HAYDN – „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“, op. 51. Skaitomas tekstas iš Vytauto Antano Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“.

Kviečiame į susikaupimo muzikos valandas sakraliose Vilniaus erdvėse, skambant Josepho Haydno kūriniui „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“.

Monumentalų septynių sonatų veikalą „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“ („Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“) austrų klasikas Josephas Haydnas (1732–1809) ėmėsi kurti 1785 m., gavęs laišką iš Ispanijos. Kompozitoriaus buvo prašoma parašyti muziką Didžiojo penktadienio bažnytinei liturgijai. Kūrinį turėjo sudaryti septynios dalys, įsiterpiančios į priešmirtinius Kristaus priesakus skelbiančio ir aiškinančio vyskupo pamokslą. Muzikos paskirtis – sustiprinti kiekvieno iš septynių „žodžių“ emocinį poveikį. Taip atsirado Haydno Septynios sonatos orkestrui su įžanga ir pabaiga, pavadintos „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“.

Netrukus kompozitorius pritaikė ciklą styginių kvartetui, kiek vėliau buvo išleista ir ciklo transkripcija fortepijonui. Maždaug po dešimties metų Haydnas kūrinį perdirbo į oratoriją solistams, chorui ir orkestrui. Tokį įvairų šios muzikos apdarą nulėmė ypatingas jos populiarumas. Pasak autoriaus, parašyti septynis adagio, kurie eina vienas po kito ir trunka po dešimt minučių, taip, kad jie nenuvargintų klausytojų, buvo nelengva užduotis. Tačiau ją kompozitorius atliko puikiai: introdukcijos ir septynių sonatų muzika jaudina nuoširdumu, savitumu, tragišku patosu, o paskutinė dalis – žemės drebėjimo vaizdas po sonatų nuskamba kaip įspūdinga dramatinė kulminacija…

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt