200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Sielovados bendradarbiai, dvasininkai, pašvęstieji kviečiami registruotis į seminarą

2017 liepos 28 23:00 - 2017 liepos 29 0:00

Ekumeninės sielovados bendruomenės „Kelionė“ (buv. „Gyvasis vanduo. Vilnius“) komanda drauge su pranciškonais kviečia kunigus, pastorius, vienuolius ir vienuoles bei kitus sielovados bendradarbius į seminarą „Potraukį tai pačiai lyčiai išgyvenančių asmenų sielovada“, kuris vyks 2017 m. liepos 31 d. 9.30-15.00 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, koplyčioje, Maironio g. 10, Vilnius.

Kalbėtojai:

Toni Dolfo-Smith, Kelionės tarnystės Kanadoje (Journey Canada) vykdantysis direktorius.  Baigęs Vankuverio Regento kolegiją ir gavęs šeimos bei santuokos konsultanto diplomą, Toni‘s pastaruosius 15 metų dirba šioje tarnystėje, kuri padeda krikščionims augti santykiuose ir atrasti savo tapatybę, palydi vyrus ir moteris, sprendžiančius seksualinės orientacijos bei potraukio tai pačiai lyčiai problemas, bet konsultuoja šiais klausimais sielovados bendruomenių, valstybinių struktūrų darbuotojus, psichologus ir terapeutus.

Br. Evaldas Darulis OFM, baigęs filosofijos bei Praktinės teologijos ir Kanonų teisės bakalauro studijas Italijoje. Ilgą laiką dirbo onkologijos skyriaus sielovadininku, ilgametis jaunimo sielovadininkas. Dvasiškai palydi grupę tėvams, kurių vaikai išgyvena potraukį tai pačiai lyčiai.

Dr. Irena Eglė Laumenskaitė, human. m. dr., nuo 1989 m. dėstė sociologiją Vilniaus universitete, stažavosi Ann Arbour ir Ohaio universitetuose (JAV), dirbo VU Sociologijos katedros vedėja, 1993-2000 m.– VU Religijos studijų ir tyrimų centro vedėja. Po antropologijos studijų Popiežiškame santuokos ir šeimos studijų institute Vašingtone, dėsto sociologiją ir antropologiją Vilniaus Šv.Juozapo kunigų seminarijoje bei dirba docente VU Socialinio darbo katedroje. 2014 -2016 m. Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos narė.

Seminaro programa:

9.30 val.     Registracija;

10.00 val.   Šlovinimas;

10.15 val.   Seminaro programos pristatymas;

10.30 val.   Dr. Irena Eglė Laumenskaitė: „Kas yra lytis: „sex“ ar „gender“?“

10.30 val.   br. Evaldas Darulis OFM: „Ką apie potraukį tai pačiai lyčiai išgyvenančių asmenų sielovadą kalba bažnyčios dokumentai“;

11.15 val.   Klausimai, diskusija;

12.00 val.   Pietūs/agapė;

13.00 val.   Toni Dolfo-Smith: „Ganytojiškas žvilgsnis į kintantį lytiškumą“ bei asmeninis liudijimas;

14.30 val.   Klausimai-atsakymai;

15.00 val.  Seminaro pabaiga.

 

Į seminarą būtina registruotis iki liepos 28 d. el. paštu gyvojovandens@gmail.com, tel. 8 610 73706  arba internetu Užpildant registracijos formą.

Mokestis už seminarą – auka pagal galimybes.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt