200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

350-osios Sekminės Vilniaus Kalvarijose, 2019

2019 birželio 9 1:00 - 2019 birželio 9 17:00

2019 metais švenčiame jubiliejinius Vilniaus Kalvarijų įsteigimo 350-uosius metus. Per pusketvirto šimtmečio Vilniaus Kalvarijos išgyveno pakilimus, nuopuolius ir net pasmerkimą žlugti, bet visada atgimdavo, nes visais amžiais būta žmonių, kurie eina Vilniaus Kalvarijas, kad savo kančią ir gyvenimo vargus išgyventų su kenčiančiu Kristumi. Kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį 8.00 val. nuo Sopulingosios Dievo Motinos koplyčios einamas Kryžiaus kelias lietuvių kalba, o pamaldų pabaigoje Vilniaus Kalvarijų bažnyčioje 12.00 val. vyksta Šv. Mišios.

Kviečiami atvykti į svarbiausią Vilniaus arkivyskupijoje Sekminių šventę Vilniaus Kalvarijose!

SEKMINIŲ VILNIAUS KALVARIJOSE PROGRAMA:

Birželio 3, 4 ir 5 d. (pirmadienis-trečiadienis) 
19.00 val. Šv. Mišios su pamokslu apie Šventosios Dvasios Asmenį. Aukoja Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič.

Birželio 6 d. (ketvirtadienis). Švč. Sakramento adoracijos diena
Nuo 8.00 val. iki 20.00 val. Švč. Sakramento adoracija ir galimybė atlikti išpažintį bažnyčioje

Birželio 7 d. (penktadienis). Kunigų ir vienuolių diena
10.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
14.00  val. Šv. Mišios bažnyčioje. Po Mišių Agapė parapijos namų salėje

Birželio 8 d. (šeštadienis). Šeimų (vaikų) ir jaunimo diena

Programa vaikams ir tėvams:
10.00 val. Šv. Mišios prie Marijos Sopulingosios koplyčios
11.00 val. Šeimų Kryžiaus kelias. Agapė ir poilsis prie Geležinių vartų (Kryžiaus kelio metu)
14.00 val. Vaikų šventės pabaiga

Programa jaunimui:
15.30 val. Registracija
16.00 val. I konferencija
17.00 val. Kavos pertrauka
17.30 val. II konferencija
19.00 val. Vakarienė ir koncertas
20.30 val. Šviesos Kelias
22.00 val. Šv. Mišios
Po Šv. Mišių – adoracija ir šlovinimas

Birželio 9 d. (sekmadienis). SEKMINIŲ DIENA
9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios
13.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios (šalia bažnyčios), kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas
Po Šv. Mišių šventinis koncertas ir agapė pievoje

www.vilniauskalvarijos.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt