200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Sekminės Vilniaus Kalvarijose

2015 gegužės 24 9:00 - 2015 gegužės 24 15:00

„Yra tokia upė, kuri užlieja savo šventuosius nesulaikoma srove. Kiekvienas, numalšinęs troškulį šios srovės dosnumu, prabyla visu balsu. Ir, kaip apaštalai užsidegę skelbė Evangeliją iki žemės pakraščių, taip ir pagirdytasis pradeda skelbti Gerąją Naujieną apie Viešpatį Jėzų Kristų. Pasinerk ir tu į Kristaus srovę“. Šv. Ambraziejus

9.00 val. Kryžiaus kelias nuo Marijos Sopulingosios koplyčios.

13.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios (šalia bažnyčios), kurių metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Po Šv. Mišių agapė pievoje.

 

Daugiau informacijos

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt