200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Samuelio grupė kviečia vienišus jaunus ir suaugusius žmones

2015 spalio 5 0:00

VIEŠPATS atėjo ir pašaukė: „Samueli! Samueli!“ Samuelis atsakė: „Kalbėk, nes tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3, 10)

Kviečiame į Samuelio grupę

Įsibėgėjus Pašvęstojo Gyvenimo metams, kuriuos Popiežius Pranciškus paskelbė 2014 m. lapkričio 30 d. vis dar yra gera proga visiems krikščionims gilinti į sekimo Kristumi esmę ir prasmę. Vilniaus arkivyskupijoje šiais metais, kaip ir pernai buriama Samuelio grupė, skirta vienišiems jauniems ir suaugusiems žmonėms (18–35 m. amžiaus), kuriems rūpi suprasti, kur Dievas juos kviečia. Tokias grupeles 1989 m. Italijoje pradėjo kurti kardinolas Martini, vėliau jos  pasklido po įvairias šalis.

Samuelio grupės narius lydės skirtingų vyrų ir moterų vienuolijų atstovai, kunigai, pasauliečiai, trokštantys padėti jaunam žmogui gilinti tikėjimą, labiau pažinti Dievą ir per Šventojo Rašto skaitymą, maldą, pasidalinimus bei asmeninį palydėjimą palaipsniui suprasti tikrąjį Dievo kvietimą.

Kviečiame Tave, jei:

  • dar nesi supratęs/-tusi savo gyvenimo tikslo,
  • trokšti atrasti tikėjimo Jėzumi grožį,
  • ieškai intensyvesnio dvasinio gyvenimo,
  • pradedi sužadėtinių gyvenimą,
  • vykdai tarnystes įvairiose katechezių, karitatyvinėse grupėse,
  • sprendi apie galimybę metus laiko atlikti savanorystę kurioje nors socialinėje srityje,
  • priklausai įvairioms bažnytinėms grupėms ar asociacijoms,
  • rimtai mąstai apie dvasinį pašaukimą.

Susitikimai vyks vieną kartą per mėnesį.

Pirmasis susitikimas 2015 m. spalio 18 d. 14 val.

Švč. M. Marijos Nek. Prasidėjomo (Žvėryno) bažnyčioje (Sėlių 17, Vilnius).

Registracija iki spalio 5 d. tel. 8 643 03866 arba samueliogrupe@gmail.com.

www.facebook.com/samueliogrupe

Žymės: Jaunimas, Parapijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt